Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Select Language

Kandungan Laman Terkini

No. Tajuk Tarikh dan masa kemaskini Language
1. PERMOHONAN BARU KONTRAKTOR KERJA KELAS E & F SECARA ONLINE 24 January 2020 , 11:39 AM Malay
2. Estimates and Control Unit 13 January 2020 , 09:53 AM English
3. Unit Anggaran dan Kawalan 13 January 2020 , 09:50 AM Malay
4. Borang: Bahagian Belanjawan 09 January 2020 , 07:46 AM
5. PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI SABAH 18 December 2019 , 11:03 AM Malay
6. TIADA SEBUTHARGA TERKINI 16 December 2019 , 12:40 PM Malay
7. Unit Pusat Sumber Maklumat 16 December 2019 , 12:35 PM Malay
8. Information Resource Center Unit 16 December 2019 , 12:35 PM English
9. Deputy Permanent Secretary’s Office (Development) 16 December 2019 , 12:33 PM English
10. Permanent Secretary’s Office 16 December 2019 , 12:32 PM English
11. Pejabat Setiausaha Tetap 16 December 2019 , 12:31 PM Malay
12. Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap (Pembangunan) 16 December 2019 , 12:30 PM Malay
13. Senarai Sijil Pendaftaran yang Hilang, dibatalkan dan digantikan dengan sijil yang baru BIL 02/2019 (30 Oktober 2019) 13 December 2019 , 09:46 AM Malay
14. Senarai Sijil Pendaftaran yang Hilang, dibatalkan dan digantikan dengan sijil yang baru BIL 02/2019 (27 November 2019) 13 December 2019 , 09:44 AM Malay
15. Senarai Sijil Pendaftaran yang Hilang, dibatalkan dan digantikan dengan sijil yang baru BIL 01/2019 13 December 2019 , 09:40 AM Malay
16. Administration and Finance Management Division 10 December 2019 , 02:51 PM English
17. Bahagian Pentadbiran & Pengurusan Akaun 10 December 2019 , 02:50 PM Malay
18. Bahagian Perolehan, PUKONSA & Harta Awam 10 December 2019 , 10:35 AM Malay
19. Unit Pengauditan Khas dan Penyelarasan 10 December 2019 , 10:33 AM Malay
20. Special Audit Unit and Coordination 10 December 2019 , 10:33 AM English

Pages