Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Select Language

Kandungan Laman Terkini

No. Tajuk Tarikh dan masa kemaskini Language
1. PENANGGUHAN SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.3/2017 MENGENAI PELAKSANAAN E-SISPHANS 18 May 2018 , 03:36 PM Malay
2. Pejabat Menteri Kewangan 17 May 2018 , 08:46 AM Malay
3. Minister's Foreword 17 May 2018 , 08:45 AM English
4. Perutusan Daripada Menteri Kewangan Negeri Sabah 17 May 2018 , 08:42 AM Malay
5. Assistant Finance Minister’s Office 17 May 2018 , 08:36 AM English
6. Assistant Finance Minister’s Office 17 May 2018 , 08:35 AM English
7. Finance Minister’s Office 17 May 2018 , 08:35 AM English
8. Pejabat Pembantu Menteri Kewangan 17 May 2018 , 08:30 AM Malay
9. Pejabat Pembantu Menteri Kewangan 17 May 2018 , 08:29 AM Malay
10. Public Agencies Unit 09 April 2018 , 11:03 AM English
11. Unit Pelaburan 09 April 2018 , 11:00 AM Malay
12. Investment Unit 09 April 2018 , 10:59 AM English
13. Unit Agensi Awam 09 April 2018 , 10:56 AM Malay
14. PEKELILING ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGERI SABAH BAGI TAHUN 2019 09 April 2018 , 10:38 AM Malay
15. Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 2 Tahun 2011 - Garis Panduan Pelaksanaan Intergrity Pact Dalam Perolehan Kerajaan 28 March 2018 , 01:56 PM Malay
16. Pekeliling Bil 18/2009 - Perubahan Had Nilai dan Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebutharga 27 March 2018 , 04:04 PM Malay
17. Pekeliling Bil 1/2018 - Cadangan dan pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah, 2019 27 March 2018 , 02:01 PM Malay
18. Procurement And Public Property Division 13 March 2018 , 10:48 AM English
19. Bahagian Perolehan & Harta Awam 13 March 2018 , 10:48 AM Malay
20. Unit Anggaran dan Kawalan 13 March 2018 , 10:32 AM Malay

Pages