Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Pekeliling

2019
Title
LAPORAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN (JPKA) SERTA LAPORAN PERBELANJAAN BULANAN
SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL 2 2019 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN BAYUCLOUD
PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.1/2019 CADANGAN DAN PEMERIKSAAN ANGGARAN PERBEKALAN NEGERI SABAH, 2020 - 2021
Senarai Sijil Pendaftaran yang Hilang, dibatalkan dan digantikan dengan sijil yang baru BIL 01 2019
PEKELILING ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGERI SABAH BAGI TAHUN 2020
TATACARA PENGURUSAN PEREKODAN ASET ALIH KERAJAAN NEGERI SABAH
SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.3 2019 PEMBATALAN SURAT PEKELILING KEM.KEWANGAN BERKENAAN KAWALAN EMOLUMEN
2018
Title
Senarai Sijil Pendaftaran Kontraktor Kerja, Bekalan dan perkhidmatan yang Hilang dan Dibatalkan dan digantikan dengan sijil baru - Bil.02/2018
PEKELILING ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGERI SABAH BAGI TAHUN 2019
PELAKSANAAN URUSAN PEROLEHAN OLEH AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH
PENANGGUHAN SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.3/2017 MENGENAI PELAKSANAAN E-SISPHANS
SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN MEGERI SABAH BIL.1/2018 PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS DI BAWAH A.P 58(a)
Pekeliling Bil 1/2018 - Cadangan dan pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah, 2019
SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH BIL.2/2018 PELAKSANAAN PENDAFTARAN JURUPERUNDING DENGAN PUSAT PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN NEGERI SABAH (PUKONSA)
Senarai Sijil Pendaftaran Kontraktor Kerja, Bekalan dan perkhidmatan yang Hilang dan Dibatalkan dan digantikan dengan sijil baru - Bil.03/2018
PKKN BILANGAN 03/2018 GARIS PANDUAN PERBELANJAAN DARURAT DIBAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN 55 DAN PEROLEHAN DARURAT DIBAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN 173.2
2017
Title
Tambahan Kedua Kepada Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Bil: 18 Tahun 2009 - Perubahan Had Nilai Dan Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebutharga
Makluman Perpindahan Pejabat Kementerian Kewangan Negeri Sabah
Pekeliling 6/2017 - Garis Panduan Peraturan Dan Had Harga Maksima Perabot Dan Kelengkapan Pejabat Perkhidmatan Awam Negeri Sabah
Pekeliling 2/2017 - Cadangan Dan Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah, 2018 - 2019
Pekeliling 3/2017- Mengenai Pelaksanaan E- Sisphans
Pekeliling 3/2017 - Membeli dan Memungut Bateri-Bateri Lama Yang Tidak Boleh Digunakan Lagi Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Daripada Semua Kementerian, Jabatan Dan Badan Berkanun Negeri Sabah
Pekeliling 4/2017 - Membeli Dan Memungut Tayar-Tayar Lama Yang Tidak Boleh Digunakan Lagi Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Daripada Semua Kementerian, Jabatan Dan Badan Berkanun Negeri Sabah
Pekeliling 7/2017 - Peraturan Dan Pentakrifan Pecah Kecil Bagi Perolehan Kerajaan Negeri Sabah
2016
Title
Pekeliling 3/2016 - Memperkukuhkan Disiplin Kewangan Dalam Pengurusan Kewangan Kerajaan Negeri
Pekeliling 6/2016 - Had Nilai Perolehan Kerja Bagi Peruntukan Persekutuan
Pekeliling 7/2016 - Peraturan Penyewaan Kenderaan Rasmi/Khas Dan Kenderaan Jabatan/Kementerian Di Bawah Penswastaan Kenderaan Kerajaan Negeri
Pekeliling 1/2016 - Cadangan Dan Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah 2017
2013
Title
Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah 1/2013 - Pengurusan Kenderaan Kerajaan Negeri Sabah
Pekeliling Kementerian Kewangan 3/2013 - Tatacara Pelupusan E-Waste Melibatkan Peralatan ICT Kerajaan Negeri
Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah 2/2013 - Pengurusan Kenderaan Kerajaan Negeri Sabah Untuk Anggota Pentadbiran Negeri
Pekeliling Kementerian Kewangan 4/2013 - CADANGAN DAN PEMERIKSAAN ANGGARAN PERBEKALAN NEGERI SABAH, 2O14/2015
Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah 6/2013 - Garis Panduan dan Tatacara Pengeluaran Lesen Berniaga
Pekeliling Kementerian Kewangan 5/2013 - MENAMBAHBAIK PENGURUSAN PUNGUTAN HASIL KERAJAAN NEGERI
Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah 1/2013 - SKIM PINJAMAN MEMBELI KOMPUTER MIKRO
Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah 2/2013 - GARIS PANDUAN BAGI PENYEWAAN RUANG BANGUNAN KERAJAAN NEGERI
2012
Title
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 2 Tahun 2012 - Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah 2013
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 5 Tahun 2012 - Pindahan Had Kelayakan Dan Bayaran Perkhidmatan Pinjaman SKIM Pinjaman Kenderaan Kerajaan Negeri Sabah
2011
Title
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 2 Tahun 2011 - Garis Panduan Pelaksanaan Intergrity Pact Dalam Perolehan Kerajaan
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 1 Tahun 2011 - Cadangan Dan Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah 2012-2013
2010
Title
Pekeliling Kementerian Kewangan Sabah Bil. 11 Tahun 2010 - Pembayaran di bawah Arahan Perbendaharaan 58(a)
Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Bil. 1 Tahun 2010 - Kenderaan Gunasama Kerajaan
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 6 Tahun 2010 - Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah 2011
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil.12 Tahun 2010 - Pindaan Para 3.4 Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 1 Tahun 1998 Garis Panduan Mengenai Penubuhan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun di Kementerian, Jabatan dan Badan-Badan Berkanun Negeri
Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 2 Tahun 2010 - Pindaan Had Kelayakan Skim Pinjaman Kenderaan untuk Pegawai-Pegawai dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sabah Termasuk Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 8 Tahun 2010 - Tatacara Pengurusan Laporan Kehilangan Wang Dan Harta Benda Kerajaan Negeri Sabah.
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 13 Tahun 2010 - Sistem Bayaran Pukal Bil Telefon Malaysia
Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri (SPK) Bil.3 Tahun 2010 - Had Nilai dan Syarat-syarat Lantikan/Pembelian Terus bagi Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 9 Tahun 2010 - Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 4 Tahun 2010 - Mengenai Pelaksanaan Kod Tadbir Urus Korporat untuk Badan Berkanun Negeri Sabah (Code of Corporate Governance for Sabah State Statutory Bodies)

Pages