Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Bahagian Audit Dalam

Bahagian Audit Dalam

Setiausaha Rendah, Gred W44

Mohd. Ishak bin Haji Abdul Malek

Telephone 233546, 252155 (F)

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N17

Laminah Galansou

Telephone 253079

Pembantu Operasi, N1

Awang Sidek Pg. Zainal Abidin

Telephone 253079

Pembantu Operasi, R3

Asal Kawi

Telephone 253079

Pembantu Operasi, R3

Ramlan Oto

Telephone 253079

Pembantu Operasi, R1

Janisah Tayung

Telephone 253079
Unit Pengauditan Kementerian dan Jabatan I

Juruaudit, Gred W41

Juliana Goh Chew Hoon

Telephone 253105

Penolong Akauntan, Gred W32

Sivia Sylvia Suimin

Telephone 253105

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Jairin Salleh

Telephone 253105

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Dahlan Jamal

Telephone 253105

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N17

Dayang Sanura Jamrin

Telephone 253105
Unit Pengauditan Kementerian dan Jabatan II

Juruaudit, Gred W41

Rosina Venantius

Telephone 233681

Penolong Akauntan, Gred W32

Sapiah Sampuroh

Telephone 233681

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N27

Suffian Majid

Telephone 233681

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Mimol Hasanul

Telephone 233681

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N17

Jimmy @ James Mandaan

Telephone 233681

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N17

Buati Nian

Telephone 233681
Unit Pengauditan Kementerian dan Jabatan III

Juruaudit, Gred W41

Fazil Nur bin Hassan

Telephone 253097

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N29

Encik Mohammad Hanafi Datuk Hj Semion

Telephone 253097

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Saidi Dulamit @ Abdul Hamid

Telephone 253097

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Nurhidayah Abdullah @ Karomina Dimis

Telephone 253097

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N17

Maria Melah

Telephone 253097
Unit Penguatkuasaan Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan

Juruaudit, Gred W41

Anne @ Janet Venantius

Telephone 253154

Penolong Akauntan, Gred W32

Jeffrey Gerard

Telephone 253154

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Ibrahim Haji Asmat

Telephone 253154

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Maksul Saidi

Telephone 253154

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N17

Justin Mindong @ Anthony

Telephone 253154

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N17

Jemah Libih

Telephone 253154
Unit Penguatkuasaan Cukai Jualan Negeri

Juruaudit, Gred W41

Zulfikar Khomeini bin Asli

Telephone 253164

Penolong Akauntan, Gred W32

Hilary Petrus

Telephone 253164

Pembantu Tadbir, Gred N22

Mat Salleh Sapong

Telephone 253164

Pembantu Tadbir, Gred N22

Ismadi Mohd. Daud

Telephone 253164

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Yayah Haji Asmat

Telephone 253164

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N17

Islinah Arbin

Telephone 253164
Unit Pengauditan Khas dan Penyelarasan

Juruaudit, Gred W41

Willie Dotty

Telephone 253102

Penolong Akauntan, Gred W32

Michael Sulau

Telephone 253102

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Serenus Biniki

Telephone 253102

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Anita Christine Salam

Telephone 253102

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N17

Patrick Lim

Telephone 253102