Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Bahagian Audit Dalam

Bahagian Audit Dalam

Setiausaha Rendah, Gred W48

Anne@Janet Venantius

Telephone 368259

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N19

Juliana Akong @ Emily

Telephone 368259

Pembantu Operasi, N1

Awang Sidek Pg. Zainal Abidin

Pembantu Operasi, R3

Ramlan Oto

Pembantu Operasi, R1

Janisah Tayung

Unit Pengauditan Kementerian dan Jabatan I

Juruaudit, Gred W41

-

Penolong Akauntan Kanan, Gred W32

Sivia Sylvia Suimin

Telephone 368250

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Jairin Salleh

Telephone 368253

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Dahlan Jamal

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Dayang Sanura Jamrin

Unit Pengauditan Kementerian dan Jabatan II

Juruaudit, Gred W41

Rosina Venantius

Telephone 368296

Penolong Akauntan, Gred W32

-

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Mimol Hasanul

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Jimmy @ James Mandaan

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Buati Nian

Telephone 368258
Unit Pengauditan Kementerian dan Jabatan III

Juruaudit, Gred W41

Fazil Nur bin Hassan

Telephone 368293

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Encik Mohammad Hanafi Datuk Hj Semion

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Saidi Dulamit @ Abdul Hamid

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Nurhidayah Abdullah @ Karomina Dimis

Telephone 368258

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Maria Melah

Unit Penguatkuasaan Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan

Juruaudit, Gred W48

-

Telephone 368291

Penolong Akauntan, Gred W32

-

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Ibrahim Haji Asmat

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Maksul Saidi

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Jemah Libih

Unit Penguatkuasaan Cukai Jualan Negeri

Juruaudit, Gred W41

-

Telephone 368339

Penolong Akauntan, Gred W32

Hilary Petrus

Telephone 368255

Pembantu Tadbir, Gred N22

Ismadi Mohd. Daud

Telephone 368252

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Yayah Haji Asmat

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Islinah Arbin

Unit Pengauditan Khas dan Penyelarasan

Juruaudit, Gred W41

-

Penolong Akauntan, Gred W32

Michael Sulau

Telephone 368298

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Serenus Biniki

Telephone 368256

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Anita Christine Salam

Telephone 368260

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Patrick Lim