Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Kandungan Laman Terkini

No. Tajuk Tarikh dan masa kemaskini Language
21. Pekeliling 1/2016 - Cadangan Dan Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah 2017 04 Januari 2018 , 01:53 PM Malay
22. Pekeliling 3/2016 - Memperkukuhkan Disiplin Kewangan Dalam Pengurusan Kewangan Kerajaan Negeri 04 Januari 2018 , 01:53 PM Malay
23. Pekeliling 7/2017 - Peraturan Dan Pentakrifan Pecah Kecil Bagi Perolehan Kerajaan Negeri Sabah 04 Januari 2018 , 01:52 PM Malay
24. Pekeliling 7/2016 - Peraturan Penyewaan Kenderaan Rasmi/Khas Dan Kenderaan Jabatan/Kementerian Di Bawah Penswastaan Kenderaan Kerajaan Negeri 04 Januari 2018 , 01:52 PM Malay
25. Pekeliling 6/2016 - Had Nilai Perolehan Kerja Bagi Peruntukan Persekutuan 04 Januari 2018 , 01:50 PM Malay
26. Pekeliling 6/2017 - Garis Panduan Peraturan Dan Had Harga Maksima Perabot Dan Kelengkapan Pejabat Perkhidmatan Awam Negeri Sabah 04 Januari 2018 , 01:49 PM Malay
27. Tambahan Kedua Kepada Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Bil: 18 Tahun 2009 - Perubahan Had Nilai Dan Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebutharga 04 Januari 2018 , 11:59 AM Malay
28. Pekeliling 4/2017 - Membeli Dan Memungut Tayar-Tayar Lama Yang Tidak Boleh Digunakan Lagi Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Daripada Semua Kementerian, Jabatan Dan Badan Berkanun Negeri Sabah 04 Januari 2018 , 11:58 AM Malay
29. Pekeliling 3/2017 - Membeli dan Memungut Bateri-Bateri Lama Yang Tidak Boleh Digunakan Lagi Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Daripada Semua Kementerian, Jabatan Dan Badan Berkanun Negeri Sabah 04 Januari 2018 , 11:56 AM Malay
30. Unit Akaun 04 Januari 2018 , 08:49 AM Malay
31. Accounts Unit 20 Disember 2017 , 10:34 AM English
32. Bahagian Audit Dalam 19 Disember 2017 , 02:38 PM Malay
33. Internal Audit Division 19 Disember 2017 , 02:37 PM English
34. Public Agencies & Investment Monitoring Division 19 Disember 2017 , 02:33 PM English
35. Bahagian Pemantauan Agensi Awam & Pelaburan 19 Disember 2017 , 02:33 PM Malay
36. Information Resource Center Unit 19 Disember 2017 , 02:13 PM English
37. Unit Pusat Sumber Maklumat 19 Disember 2017 , 02:11 PM Malay
38. Finance Minister’s Office 19 Disember 2017 , 09:13 AM English
39. Pejabat Menteri Kewangan 19 Disember 2017 , 09:13 AM Malay
40. ICT and Multimedia Unit 18 Disember 2017 , 03:34 PM English

Pages