Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Kandungan Laman Terkini

No. Tajuk Tarikh dan masa kemaskini Language
21. Unit Anggaran dan Kawalan 13 Mac 2018 , 10:32 AM Malay
22. Estimates and Control Unit 13 Mac 2018 , 10:29 AM English
23. Finance and Economics Division 13 Mac 2018 , 10:27 AM English
24. Bahagian Kewangan & Ekonomi 13 Mac 2018 , 10:19 AM Malay
25. Permanent Secretary’s Office 19 Februari 2018 , 10:03 AM English
26. Bilik Sulit 06 Februari 2018 , 02:42 PM Malay
27. Pekeliling 3/2017- Mengenai Pelaksanaan E- Sisphans 02 Februari 2018 , 01:57 PM Malay
28. Pekeliling Kementerian Kewangan 3/2013 - Tatacara Pelupusan E-Waste Melibatkan Peralatan ICT Kerajaan Negeri 17 Januari 2018 , 03:05 PM English
29. Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah 2/2013 - GARIS PANDUAN BAGI PENYEWAAN RUANG BANGUNAN KERAJAAN NEGERI 17 Januari 2018 , 03:05 PM English
30. Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah 1/2013 - SKIM PINJAMAN MEMBELI KOMPUTER MIKRO 17 Januari 2018 , 03:04 PM English
31. Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah 6/2013 - Garis Panduan dan Tatacara Pengeluaran Lesen Berniaga 17 Januari 2018 , 03:03 PM Malay
32. Pekeliling Kementerian Kewangan 4/2013 - CADANGAN DAN PEMERIKSAAN ANGGARAN PERBEKALAN NEGERI SABAH, 2O14/2015 17 Januari 2018 , 03:02 PM English
33. Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah 2/2013 - Pengurusan Kenderaan Kerajaan Negeri Sabah Untuk Anggota Pentadbiran Negeri 17 Januari 2018 , 03:02 PM Malay
34. Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah 1/2013 - Pengurusan Kenderaan Kerajaan Negeri Sabah 17 Januari 2018 , 03:01 PM Malay
35. Pekeliling 2/2017 - Cadangan Dan Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah, 2018 - 2019 04 Januari 2018 , 01:54 PM Malay
36. Pekeliling 1/2016 - Cadangan Dan Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah 2017 04 Januari 2018 , 01:53 PM Malay
37. Pekeliling 3/2016 - Memperkukuhkan Disiplin Kewangan Dalam Pengurusan Kewangan Kerajaan Negeri 04 Januari 2018 , 01:53 PM Malay
38. Pekeliling 7/2017 - Peraturan Dan Pentakrifan Pecah Kecil Bagi Perolehan Kerajaan Negeri Sabah 04 Januari 2018 , 01:52 PM Malay
39. Pekeliling 7/2016 - Peraturan Penyewaan Kenderaan Rasmi/Khas Dan Kenderaan Jabatan/Kementerian Di Bawah Penswastaan Kenderaan Kerajaan Negeri 04 Januari 2018 , 01:52 PM Malay
40. Pekeliling 6/2016 - Had Nilai Perolehan Kerja Bagi Peruntukan Persekutuan 04 Januari 2018 , 01:50 PM Malay

Pages