Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Kandungan Laman Terkini

No. Tajuk Tarikh dan masa kemaskini Language
41. Pejabat Setiausaha Tetap 10 Januari 2019 , 10:39 AM Malay
42. Unit Pusat Sumber Maklumat 08 Januari 2019 , 02:16 PM Malay
43. PKKN BILANGAN 03/2018 GARIS PANDUAN PERBELANJAAN DARURAT DIBAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN 55 DAN PEROLEHAN DARURAT DIBAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN 173.2 30 November 2018 , 01:59 PM Malay
44. Ucapan Bajet Negeri 2019 09 November 2018 , 05:03 PM Malay
45. SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH BIL.2/2018 PELAKSANAAN PENDAFTARAN JURUPERUNDING DENGAN PUSAT PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN NEGERI SABAH (PUKONSA) 01 November 2018 , 04:04 PM Malay
46. SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN MEGERI SABAH BIL.1/2018 PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS DI BAWAH A.P 58(a) 01 November 2018 , 10:24 AM Malay
47. Finance Minister’s Office 10 Oktober 2018 , 10:52 AM English
48. Pejabat Menteri Kewangan 10 Oktober 2018 , 10:39 AM Malay
49. Assistant Finance Minister’s Office 09 Oktober 2018 , 10:19 AM English
50. Finance and Economics Division 09 Oktober 2018 , 09:18 AM English
51. Estimates and Control Unit 09 Oktober 2018 , 09:17 AM English
52. Deputy Permanent Secretary’s Office (Management) 09 Oktober 2018 , 09:16 AM English
53. Assistant Finance Minister’s Office 09 Oktober 2018 , 09:16 AM English
54. Kursus Ahli Lembaga Pengarah Badan Berkanun dan Agensi Kerajaan Negeri Sabah tahun 2018 08 Oktober 2018 , 03:30 PM Malay
55. KURSUS AHLI LEMBAGA PENGARAH BADAN BERKANUN & AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH 2018 28 September 2018 , 02:48 PM Malay
56. PAMERAN BADAN BERKANUN DAN AGENSI KERAJAAN 2018 28 September 2018 , 02:46 PM Malay
57. Ahli Jawatankuasa KHKS 21 Ogos 2018 , 11:10 AM Malay
58. PELAKSANAAN URUSAN PEROLEHAN OLEH AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH 17 Ogos 2018 , 03:31 PM Malay
59. Senarai Sijil Pendaftaran Kontraktor Kerja, Bekalan dan perkhidmatan yang Hilang dan Dibatalkan dan digantikan dengan sijil baru - Bil.02/2018 06 Ogos 2018 , 10:50 AM Malay
60. Senarai Sijil Pendaftaran Kontraktor Kerja, Bekalan dan perkhidmatan yang Hilang dan Dibatalkan dan digantikan dengan sijil baru - Bil.03/2018 06 Ogos 2018 , 10:45 AM Malay

Pages