Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Kandungan Laman Terkini

No. Tajuk Tarikh dan masa kemaskini Language
41. Pekeliling Bil 18/2009 - Perubahan Had Nilai dan Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebutharga 27 Mac 2018 , 04:04 PM Malay
42. Pekeliling Bil 1/2018 - Cadangan dan pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah, 2019 27 Mac 2018 , 02:01 PM Malay
43. Procurement And Public Property Division 13 Mac 2018 , 10:48 AM English
44. Bahagian Perolehan & Harta Awam 13 Mac 2018 , 10:48 AM Malay
45. Permanent Secretary’s Office 19 Februari 2018 , 10:03 AM English
46. Bilik Sulit 06 Februari 2018 , 02:42 PM Malay
47. Pekeliling 3/2017- Mengenai Pelaksanaan E- Sisphans 02 Februari 2018 , 01:57 PM Malay
48. Pekeliling Kementerian Kewangan 3/2013 - Tatacara Pelupusan E-Waste Melibatkan Peralatan ICT Kerajaan Negeri 17 Januari 2018 , 03:05 PM English
49. Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah 2/2013 - GARIS PANDUAN BAGI PENYEWAAN RUANG BANGUNAN KERAJAAN NEGERI 17 Januari 2018 , 03:05 PM English
50. Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah 1/2013 - SKIM PINJAMAN MEMBELI KOMPUTER MIKRO 17 Januari 2018 , 03:04 PM English
51. Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah 6/2013 - Garis Panduan dan Tatacara Pengeluaran Lesen Berniaga 17 Januari 2018 , 03:03 PM Malay
52. Pekeliling Kementerian Kewangan 4/2013 - CADANGAN DAN PEMERIKSAAN ANGGARAN PERBEKALAN NEGERI SABAH, 2O14/2015 17 Januari 2018 , 03:02 PM English
53. Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah 2/2013 - Pengurusan Kenderaan Kerajaan Negeri Sabah Untuk Anggota Pentadbiran Negeri 17 Januari 2018 , 03:02 PM Malay
54. Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah 1/2013 - Pengurusan Kenderaan Kerajaan Negeri Sabah 17 Januari 2018 , 03:01 PM Malay
55. Pekeliling 2/2017 - Cadangan Dan Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah, 2018 - 2019 04 Januari 2018 , 01:54 PM Malay
56. Pekeliling 1/2016 - Cadangan Dan Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah 2017 04 Januari 2018 , 01:53 PM Malay
57. Pekeliling 3/2016 - Memperkukuhkan Disiplin Kewangan Dalam Pengurusan Kewangan Kerajaan Negeri 04 Januari 2018 , 01:53 PM Malay
58. Pekeliling 7/2017 - Peraturan Dan Pentakrifan Pecah Kecil Bagi Perolehan Kerajaan Negeri Sabah 04 Januari 2018 , 01:52 PM Malay
59. Pekeliling 7/2016 - Peraturan Penyewaan Kenderaan Rasmi/Khas Dan Kenderaan Jabatan/Kementerian Di Bawah Penswastaan Kenderaan Kerajaan Negeri 04 Januari 2018 , 01:52 PM Malay
60. Pekeliling 6/2016 - Had Nilai Perolehan Kerja Bagi Peruntukan Persekutuan 04 Januari 2018 , 01:50 PM Malay

Pages