Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Kandungan Laman Terkini

No. Tajuk Tarikh dan masa kemaskini Language
61. Pekeliling 6/2017 - Garis Panduan Peraturan Dan Had Harga Maksima Perabot Dan Kelengkapan Pejabat Perkhidmatan Awam Negeri Sabah 04 Januari 2018 , 01:49 PM Malay
62. Tambahan Kedua Kepada Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Bil: 18 Tahun 2009 - Perubahan Had Nilai Dan Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebutharga 04 Januari 2018 , 11:59 AM Malay
63. Pekeliling 4/2017 - Membeli Dan Memungut Tayar-Tayar Lama Yang Tidak Boleh Digunakan Lagi Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Daripada Semua Kementerian, Jabatan Dan Badan Berkanun Negeri Sabah 04 Januari 2018 , 11:58 AM Malay
64. Pekeliling 3/2017 - Membeli dan Memungut Bateri-Bateri Lama Yang Tidak Boleh Digunakan Lagi Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Daripada Semua Kementerian, Jabatan Dan Badan Berkanun Negeri Sabah 04 Januari 2018 , 11:56 AM Malay
65. Unit Akaun 04 Januari 2018 , 08:49 AM Malay
66. Accounts Unit 20 Disember 2017 , 10:34 AM English
67. Internal Audit Division 19 Disember 2017 , 02:37 PM English
68. Public Agencies & Investment Monitoring Division 19 Disember 2017 , 02:33 PM English
69. Bahagian Pemantauan Agensi Awam & Pelaburan 19 Disember 2017 , 02:33 PM Malay
70. Information Resource Center Unit 19 Disember 2017 , 02:13 PM English
71. Unit Pusat Sumber Maklumat 19 Disember 2017 , 02:11 PM Malay
72. ICT and Multimedia Unit 18 Disember 2017 , 03:34 PM English
73. Unit ICT dan Multimedia 18 Disember 2017 , 03:23 PM Malay
74. Special Audit Unit and Coordination 18 Disember 2017 , 03:05 PM English
75. State Sales Tax Enforcement Unit 18 Disember 2017 , 02:56 PM English
76. Enforcement Unit Statutory Bodies and Local Authorities 18 Disember 2017 , 02:55 PM English
77. Auditing Unit Ministry and Department III 18 Disember 2017 , 02:53 PM English
78. Auditing Unit Ministry and Department II 18 Disember 2017 , 02:50 PM English
79. Auditing Unit Ministry and Department I 18 Disember 2017 , 02:48 PM English
80. Unit Pengauditan Khas dan Penyelarasan 18 Disember 2017 , 02:44 PM Malay

Pages