Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Select Language

Circular

2022
Title
SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.3/2022 TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN NEGERI
SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.1/2022 MENAMBAH BAIK PENGURUSAN PUNGUTAN HASIL KERAJAAN NEGERI
SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.4/2022 PENGUNAAN KAMUS KOD ASET KERAJAAN NEGERI SABAHSEBAGAI RUJUKAN SENASA PENDAFTARAN DAN PENGEMASKINIAN MAKLUMAT ASET
PEKELILING ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGERI SABAH BAGI TAHUN 2023
SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.5/2022 PELAKSANAAN PENGGUNAAN SISTEM ASET ALIH (S2A)
PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.2/2022 CADANGAN DAN PEMERIKSAAN ANGGARAN PERBEKALAN NEGERI SABAH, 2023
SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.6/2022 - GARIS PANDUANTERIMAAN HASIL NEGERI SECARA ELEKTRONIK MELALUI KAEDAH TANPA TUNAI (CASHLESS)
LAPORAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN & AKAUN (JPKA) SERTA LAPORAN PERBELANJAAN BULANAN BAGI TAHUN 2022
MAKLUMAN MENERIMA PAKAI SURAT PEKELILING:PEKELILING PERBENDAHARAAN MALAYSIA PEROLEHAN KERJA PK 2.4:PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA (VARIATION OF PRICE-VOP) DI DALAM KONTRAK KERJA (PINDAAN 1 JAN 2022)
2021
Title
PERINGATAN MENGENAI PENGHANTARAN LAPORAN PERBELANJAAN BULANAN SERTA LAPORAN JAWATANKUASA KEWANGAN DAN AKAUN (JPKA)
PPKN BIL 4/2021 PENETAPAN PERATURAN PENGURUSAN PENTADBIRAN UNTUK (BBN) BADAN BERKANUN SEMUA DAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI (GLC)
SPKKN BIL. 4 TAHUN 2021 PELAKSANAAN PEROLEHAN KERAJAAN BERIKUTAN PELAKSANAAN PELAN PEMULIHAN NEGARA (PPN) FASA 2
MAKLUMAN PEMBATALAN SURAT PEKELILING: PELAKSANAAN URUSAN PEROLEHAN OLEH AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH
PENUBUHAN & PELAPORAN JAWATANKUASA PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN PERINGKAT KEMENTERIAN / JABATAN / PEJABAT DAERAH
SPKKN BIL.5/2021 PELAKSANAAN PENGGUNAAN KAD INDEN UNTUK SEMUA KENDERAAN RINGAN KERAJAAN NEGERI
PEKELILING ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGERI SABAH BAGI TAHUN 2022
TARIKH AKHIR PENERIMAAN DOKUMEN PINDAHAN PERUNTUKAN (VIREMEN) - PENUTUPAN AKAUN KERAJAAN NEGERI TAHUN 2021
PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.2/2021 CADANGAN DAN PEMERIKSAAN ANGGARAN PERBEKALAN NEGERI SABAH, 2022
2020
Title
SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH BIL.3/2020 PENGURUSAN PUSAT PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN DAN JURUPERUNDING NEGERI SABAH (PUKONSA)
PEKELILING ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGERI SABAH BAGI TAHUN 2021
PKKN BIL.4/2020 PEMAKLUMAN MENGENAI TARIKH PENUTUPAN PERMOHONAN PINDAHAN (VIREMEN) TAHUN 2020
PEMBATALAN PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL 7/2007
PEMATUHAN KE ATAS TARIKH AKHIR PENGHANTARAN CADANGAN ANGGARAN PERBEKALAN DAN HASIL NEGERI SABAH, 2021
PEKELILING ANGGARAN PERBEKALAN NEGERI SABAH BAGI TAHUN 2021
PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.2/2020 PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI SABAH
PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.3/2020 PELANJUTAN TEMPOH PENYERAHAN PENYATA KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019 BADAN BERKANUN NEGERI DAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI KEPADA KETUA AUDIT NEGARA BAGI TAHUN 2020
2019
Title
PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI SABAH
SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.3 2019 PEMBATALAN SURAT PEKELILING KEM.KEWANGAN BERKENAAN KAWALAN EMOLUMEN
SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL 2 2019 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN BAYUCLOUD
LAPORAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN (JPKA) SERTA LAPORAN PERBELANJAAN BULANAN
Senarai Sijil Pendaftaran yang Hilang, dibatalkan dan digantikan dengan sijil yang baru BIL 01/2019
PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.1/2019 CADANGAN DAN PEMERIKSAAN ANGGARAN PERBEKALAN NEGERI SABAH, 2020 - 2021
Senarai Sijil Pendaftaran yang Hilang, dibatalkan dan digantikan dengan sijil yang baru BIL 02/2019 (27 November 2019)
Senarai Sijil Pendaftaran yang Hilang, dibatalkan dan digantikan dengan sijil yang baru BIL 02/2019 (30 Oktober 2019)
TATACARA PENGURUSAN PEREKODAN ASET ALIH KERAJAAN NEGERI SABAH
2018
Title
Pekeliling Bil 1/2018 - Cadangan dan pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah, 2019
PKKN BILANGAN 03/2018 GARIS PANDUAN PERBELANJAAN DARURAT DIBAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN 55 DAN PEROLEHAN DARURAT DIBAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN 173.2
Senarai Sijil Pendaftaran Kontraktor Kerja, Bekalan dan perkhidmatan yang Hilang dan Dibatalkan dan digantikan dengan sijil baru - Bil.03/2018
Senarai Sijil Pendaftaran Kontraktor Kerja, Bekalan dan perkhidmatan yang Hilang dan Dibatalkan dan digantikan dengan sijil baru - Bil.02/2018
PELAKSANAAN URUSAN PEROLEHAN OLEH AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH
PEKELILING ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGERI SABAH BAGI TAHUN 2019
SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN MEGERI SABAH BIL.1/2018 PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS DI BAWAH A.P 58(a)
PENANGGUHAN SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.3/2017 MENGENAI PELAKSANAAN E-SISPHANS
SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH BIL.2/2018 PELAKSANAAN PENDAFTARAN JURUPERUNDING DENGAN PUSAT PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN NEGERI SABAH (PUKONSA)
2017
Title
Pekeliling 2/2017 - Cadangan Dan Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah, 2018 - 2019
Pekeliling 3/2017 - Membeli dan Memungut Bateri-Bateri Lama Yang Tidak Boleh Digunakan Lagi Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Daripada Semua Kementerian, Jabatan Dan Badan Berkanun Negeri Sabah
Pekeliling 7/2017 - Peraturan Dan Pentakrifan Pecah Kecil Bagi Perolehan Kerajaan Negeri Sabah
Pekeliling 4/2017 - Membeli Dan Memungut Tayar-Tayar Lama Yang Tidak Boleh Digunakan Lagi Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Daripada Semua Kementerian, Jabatan Dan Badan Berkanun Negeri Sabah
Tambahan Kedua Kepada Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Bil: 18 Tahun 2009 - Perubahan Had Nilai Dan Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebutharga
Pekeliling 6/2017 - Garis Panduan Peraturan Dan Had Harga Maksima Perabot Dan Kelengkapan Pejabat Perkhidmatan Awam Negeri Sabah

Pages