Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Select Language

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 5 Tahun 2010 - Kuasa Menandatangani Surat-surat Kelulusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Negeri Sabah