Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Select Language

Kandungan Laman Terkini

No. Tajuk Tarikh dan masa kemaskini Language
1. MAKLUMAN MENERIMA PAKAI SURAT PEKELILING:PEKELILING PERBENDAHARAAN MALAYSIA PEROLEHAN KERJA PK 2.4:PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA (VARIATION OF PRICE-VOP) DI DALAM KONTRAK KERJA (PINDAAN 1 JAN 2022) 12 April 2022 , 11:05 AM Malay
2. STATUS PELAKSANAAN CUKAI JUALAN NEGERI (CJN) KE ATAS KOMODITI PERIKANAN YANG DIBAWA KELUAR DARI SABAH & PEMBAYARAN TUNGGAKAN CJN MEI-DISEMBER 2021 SERTA CJN TAHUN 2022 11 April 2022 , 07:30 AM Malay
3. NOTIS PENGUMUMAN PELANJUTAN TEMPOH PENANGGUHAN (GRACE PERIOD) CUKAI JUALAN NEGERI (CJN) KE ATAS BESI BURUK BUANGAN DIBAWA KELUAR DARI SABAH 04 April 2022 , 03:05 PM Malay
4. PERINGATAN MESRA PEMBAYARAN PENUH CUKAI JUALAN NEGERI (CJN) KE ATAS KOMODITI PERIKANAN YANG DIBAWA KELUAR DARI SABAH BERMULA BULAN MEI 2021 SEHINGGA DISEMBER 2021 23 March 2022 , 03:48 PM Malay
5. Borang: Bahagian Kewangan dan Ekonomi 23 March 2022 , 03:48 PM
6. Pejabat Setiausaha Tetap 23 March 2022 , 02:56 PM Malay
7. Unit Pengauditan Khas dan Penyelarasan 23 March 2022 , 02:55 PM Malay
8. Bahagian Pentadbiran & Pengurusan Akaun 23 March 2022 , 02:54 PM Malay
9. Unit Latihan & Pengurusan Kualiti 23 March 2022 , 02:54 PM Malay
10. Unit Pelaburan 23 March 2022 , 02:54 PM Malay
11. Bilik Sulit 23 March 2022 , 02:53 PM Malay
12. Bahagian Pemantauan Agensi Awam & Pelaburan 23 March 2022 , 02:53 PM Malay
13. Bahagian Perolehan, PUKONSA & Harta Awam 23 March 2022 , 02:52 PM Malay
14. Pejabat Am 23 March 2022 , 02:51 PM Malay
15. Unit Penguatkuasa Pejabat 23 March 2022 , 02:51 PM Malay
16. Unit PUKONSA 23 March 2022 , 02:50 PM Malay
17. Unit Akaun 23 March 2022 , 02:50 PM Malay
18. Unit Pembangunan 23 March 2022 , 02:49 PM Malay
19. Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap (Pembangunan) 23 March 2022 , 02:46 PM Malay
20. Bahagian Kewangan & Ekonomi 23 March 2022 , 02:46 PM Malay

Pages