Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Select Language

Kandungan Laman Terkini

No. Tajuk Tarikh dan masa kemaskini Language
1. SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.6/2022 - GARIS PANDUANTERIMAAN HASIL NEGERI SECARA ELEKTRONIK MELALUI KAEDAH TANPA TUNAI (CASHLESS) 07 December 2022 , 01:57 PM Malay
2. STATUS PELAKSANAAN CUKAI JUALAN NEGERI (CJN) KE ATAS KOMODITI PERIKANAN YANG DIBAWA KELUAR DARI SABAH & PEMBAYARAN TUNGGAKAN CJN MEI-DISEMBER 2021 SERTA CJN TAHUN 2022 05 December 2022 , 09:21 PM Malay
3. MAKLUMAN PEMBATALAN TAWARAN SEBUT HARGA BAGI PENYEWAAN DAN PENGURUSAN MESIN-MESIN PEJABAT BERTARIKH 14 JUN 2022 05 December 2022 , 09:21 PM Malay
4. TEMPOH PENANGGUHAN (GRACE PERIOD) CUKAI JUALAN NEGERI (CJN) KE ATAS BESI BURUK BUANGAN DIBAWA KELUAR DARI SABAH BERAKHIR PADA 30 JUN 2022 05 December 2022 , 09:21 PM Malay
5. NOTIS PENGUMUMAN (6) PEMBAYARAN PENUH CUKAI JUALAN NEGERI (CJN) KE ATAS KOMODITI PERIKANAN YANG DIBAWA KELUAR DARI SABAH BAGI TEMPOH BERCUKAI BULAN MEI - DISEMBER 2021 05 December 2022 , 09:21 PM Malay
6. e-flyers SPRM Sabah d'bayu bil.26/2022 05 December 2022 , 09:21 PM Malay
7. UCAPAN BELANJAWAN NEGERI SABAH TAHUN 2023 25 November 2022 , 05:31 PM Malay
8. UCAPAN BELANJAWAN NEGERI SABAH TAHUN 2022 25 November 2022 , 02:35 PM Malay
9. UCAPAN BELANJAWAN NEGERI SABAH TAHUN 2021 25 November 2022 , 02:34 PM Malay
10. Ahli Jawatankuasa KHKS 02 November 2022 , 09:29 AM Malay
11. Bahagian Pentadbiran & Pengurusan Akaun 31 October 2022 , 10:57 AM Malay
12. Pejabat Pembantu Menteri Kewangan 31 October 2022 , 10:57 AM Malay
13. Unit PUKONSA 31 October 2022 , 10:56 AM Malay
14. Bahagian Perolehan, PUKONSA & Harta Awam 31 October 2022 , 10:56 AM Malay
15. Unit ICT dan Multimedia 11 October 2022 , 07:29 AM Malay
16. Unit Penguatkuasa Pejabat 07 October 2022 , 08:58 AM Malay
17. Pejabat Setiausaha Tetap 03 October 2022 , 07:01 AM Malay
18. Pejabat Pembantu Menteri Kewangan 03 October 2022 , 07:01 AM Malay
19. Bahagian Kewangan & Ekonomi 02 August 2022 , 02:16 PM Malay
20. Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap (Pembangunan) 27 July 2022 , 10:07 AM Malay

Pages