Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Select Language

Kandungan Laman Terkini

No. Tajuk Tarikh dan masa kemaskini Language
1. Bahagian Pentadbiran & Pengurusan Akaun 27 January 2021 , 07:50 PM Malay
2. Bahagian Perolehan, PUKONSA & Harta Awam 27 January 2021 , 07:49 PM Malay
3. Bahagian Kewangan & Ekonomi 27 January 2021 , 09:24 AM Malay
4. Unit Anggaran dan Kawalan 27 January 2021 , 09:21 AM Malay
5. Unit Pembangunan 21 January 2021 , 04:23 PM Malay
6. Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap (Pembangunan) 21 January 2021 , 04:19 PM Malay
7. Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap (Pengurusan) 21 January 2021 , 04:12 PM Malay
8. Organisation Chart 21 January 2021 , 04:01 PM English
9. Carta Organisasi 21 January 2021 , 04:00 PM Malay
10. PENUBUHAN & PELAPORAN JAWATANKUASA PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN PERINGKAT KEMENTERIAN / JABATAN / PEJABAT DAERAH 20 January 2021 , 03:30 PM Malay
11. Unit Akaun 05 January 2021 , 12:06 PM Malay
12. UCAPAN BELANJAWAN NEGERI SABAH TAHUN 2018 18 December 2020 , 06:11 PM Malay
13. UCAPAN BELANJAWAN NEGERI SABAH TAHUN 2019 18 December 2020 , 06:11 PM Malay
14. UCAPAN BELANJAWAN NEGERI SABAH TAHUN 2020 18 December 2020 , 06:10 PM Malay
15. UCAPAN BELANJAWAN NEGERI SABAH TAHUN 2021 18 December 2020 , 06:10 PM Malay
16. Accounts Unit 30 November 2020 , 12:34 PM English
17. PUKONSA Unit 30 November 2020 , 11:01 AM English
18. Procurement, PUKONSA and Public Property Division 30 November 2020 , 11:01 AM English
19. Budget Division 30 November 2020 , 11:00 AM English
20. Estimates and Control Unit 30 November 2020 , 11:00 AM English

Pages