Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Arkib

No. Title Type Language Post date
1. Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 13 Tahun 2010 - Sistem Bayaran Pukal Bil Telefon Malaysia Pekeliling English 2014-03-03 16:17
2. Pekeliling Kementerian Kewangan Bil.12 Tahun 2010 - Pindaan Para 3.4 Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 1 Tahun 1998 Garis Panduan Mengenai Penubuhan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun di Kementerian, Jabatan dan Badan-Badan Berkanun Negeri Pekeliling English 2014-03-03 16:17
3. Pekeliling Kementerian Kewangan Sabah Bil. 11 Tahun 2010 - Pembayaran di bawah Arahan Perbendaharaan 58(a) Pekeliling English 2014-03-03 16:17
4. Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 10 Tahun 2010 - Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan Pekeliling English 2014-03-03 16:17
5. Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 9 Tahun 2010 - Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan Pekeliling English 2014-03-03 16:16
6. Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 8 Tahun 2010 - Tatacara Pengurusan Laporan Kehilangan Wang Dan Harta Benda Kerajaan Negeri Sabah. Pekeliling English 2014-03-03 16:16
7. Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 6 Tahun 2010 - Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah 2011 Pekeliling English 2014-03-03 16:16
8. Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 5 Tahun 2010 - Kuasa Menandatangani Surat-surat Kelulusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Negeri Sabah Pekeliling English 2014-03-03 16:16
9. Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 4 Tahun 2010 - Mengenai Pelaksanaan Kod Tadbir Urus Korporat untuk Badan Berkanun Negeri Sabah (Code of Corporate Governance for Sabah State Statutory Bodies) Pekeliling English 2014-03-03 16:15
10. Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri (SPK) Bil.3 Tahun 2010 - Had Nilai dan Syarat-syarat Lantikan/Pembelian Terus bagi Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Pekeliling English 2014-03-03 16:13

Pages