Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Objektif: Bahagian Belanjawan

  1. Memastikan Belanjawan Negeri berupaya dan mampu menjalankan dengan lancar jentera kerajaan untuk mendokong program pembangunan sejajar dengan dasar-dasar kerajaan.
  2. Memastikan sumber kewangan yang terhad diurus dengan penuh hemat, teratur, terkawal dan berkesan.