Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Pekeliling

2013
Title
Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah 2/2013 - Pengurusan Kenderaan Kerajaan Negeri Sabah Untuk Anggota Pentadbiran Negeri
Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah 1/2013 - SKIM PINJAMAN MEMBELI KOMPUTER MIKRO
Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah 2/2013 - GARIS PANDUAN BAGI PENYEWAAN RUANG BANGUNAN KERAJAAN NEGERI
Pekeliling Kementerian Kewangan 5/2013 - MENAMBAHBAIK PENGURUSAN PUNGUTAN HASIL KERAJAAN NEGERI
Pekeliling Kementerian Kewangan 3/2013 - Tatacara Pelupusan E-Waste Melibatkan Peralatan ICT Kerajaan Negeri
2012
Title
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 2 Tahun 2012 - Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah 2013
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 5 Tahun 2012 - Pindahan Had Kelayakan Dan Bayaran Perkhidmatan Pinjaman SKIM Pinjaman Kenderaan Kerajaan Negeri Sabah
2011
Title
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 2 Tahun 2011 - Garis Panduan Pelaksanaan Intergrity Pact Dalam Perolehan Kerajaan
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 1 Tahun 2011 - Cadangan Dan Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah 2012-2013
2010
Title
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 8 Tahun 2010 - Tatacara Pengurusan Laporan Kehilangan Wang Dan Harta Benda Kerajaan Negeri Sabah.
Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 2 Tahun 2010 - Pindaan Had Kelayakan Skim Pinjaman Kenderaan untuk Pegawai-Pegawai dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sabah Termasuk Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 9 Tahun 2010 - Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan
Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri (SPK) Bil.3 Tahun 2010 - Had Nilai dan Syarat-syarat Lantikan/Pembelian Terus bagi Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 10 Tahun 2010 - Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 4 Tahun 2010 - Mengenai Pelaksanaan Kod Tadbir Urus Korporat untuk Badan Berkanun Negeri Sabah (Code of Corporate Governance for Sabah State Statutory Bodies)
Pekeliling Kementerian Kewangan Sabah Bil. 11 Tahun 2010 - Pembayaran di bawah Arahan Perbendaharaan 58(a)
Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 5 Tahun 2010 - Kuasa Menandatangani Surat-surat Kelulusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Negeri Sabah
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil.12 Tahun 2010 - Pindaan Para 3.4 Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 1 Tahun 1998 Garis Panduan Mengenai Penubuhan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun di Kementerian, Jabatan dan Badan-Badan Berkanun Negeri
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 6 Tahun 2010 - Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah 2011
Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Bil. 1 Tahun 2010 - Kenderaan Gunasama Kerajaan
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 13 Tahun 2010 - Sistem Bayaran Pukal Bil Telefon Malaysia
2009
Title
Pekeliling Bil 18/2009 - Perubahan Had Nilai dan Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebutharga

Pages