Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Fungsi: Bahagian Audit Dalam

Fungsi Bahagian Audit Dalam adalah untuk:

  • Mengkaji kebolehpercayaan dan keberkesanan sistem kewangan serta kawalan dalaman organisasi;
  • Mengkaji tahap pematuhan kepada segala dasar, undang-undang, peraturan dan arahan yang berkuatkuasa;
  • Mengkaji aktiviti organisasi diuruskan secara berhemat, cekap dan berkesan;
  • Mengkaji aset dan kepentingan organisasi dilindungi dari segi kehilangan, penipuan dan penyelewengan;
  • Memberi nasihat/pandangan mengenai semua Sistem Pengurusan Kewangan;
  • Menjalankan fungsi Audit Dalam di Kementerian/ Jabatan/ Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang tidak ada Unit Audit Dalam; dan
  • Melaporkan kepada Ketua Eksekutif (Auditi) hasil pengauditan dan mengambil tindakan susulan terhadap perkara yang dibangkitkan.