Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Objektif: Bahagian Audit Dalam

Objektif Bahagian Audit Dalam adalah untuk:

  • Membantu memperbaiki serta memantapkan amalan-amalan dan prosedur yang kini wujud dalam sistem ( mencegah kelemahan dan penyalahgunaan).
  • Membantu pengurusan organisasi kerajaan negeri dalam perihal pengurusan kewangan dan rekod-rekod perakaunan agar dikendalikan dengan teratur dan memenuhi dasar-dasar, undang-undang, Prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan yang berkuatkuasa.
  • Membantu pengurusan organisasi kerajaan negeri memastikan pelaksanaan rancangan dan operasi dengan cekap, ekonomi dan berkesan.
  • Membantu kerajaan negeri (organisasi) mengelakkan/ meminimumkan pembaziran peruntukkan.
  • Membantu kerajaan negeri (organisasi) mempertingkatkan hasil.
  • Mengkaji laporan daripada Jabatan Audit Negara untuk memastikan semua isu yang dilaporkan diambil tindakan dan diselesaikan dengan memuaskan.