Saiz Teks

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Objektif: Bahagian Kewangan dan Ekonomi

Bahagian Kewangan dan Ekonomi diwujudkan untuk menyokong operasi Kementerian Kewangan Negeri melalui objektif-objektif seperti berikut:

 1. Memastikan ramalan tahunan bagi hasil negeri  dibuat  untuk tujuan Bajet Tahunan Negeri;
 2. Berusaha untuk mencari amalan terbaik dalam penyediaan ramalan hasil negeri ;
 3. Beroperasi sebagai Pejabat Cukai Jualan;
 4. Membantu dalam urusan perlantikan juruperunding mengikut kehendak Arahan Perbendaharaan Bilangan 186;
 5. Menyelaraskan urusan Perniagaan Tukar Barangan;
 6. Penilaian projek-projek penswastaan mengikut keperluan;
 7. Menjalankan kajian dan penyelidikan; dan
 8. Perihal Kementerian Kewangan yang ditugaskan dari masa ke semasa.