Saiz Teks

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Piagam Pelanggan

Kami berjanji akan:

 1. Menyediakan draf pertama Anggaran Tahunan kepada Kabinet Negeri empat belas (14) hari bekerja sebelum persidangan Dewan Undangan Negeri;
 2. Memyampaikan keputusan Waran Perjawatan dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja dari tarikh menerima dokumen yang ditandatangani oleh Menteri Kewangan;
 3. Menyampaikan keputusan permohonan viremen kepada Kementerian/Jabatan Kerajaan Negeri dalam tempoh masa sepuluh (10) hari bekerja;
 4. Menyampaikan keputusan permohonan bantuan kewangan kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan, Badan-badan Keagamaan dan Sekolah-sekolah Bantuan Kerajaan setiap satu (1) kali setahun;
 5. Menyampaikan keputusan permohonan pendahuluan diri dibawah AP54 dalam masa dua puluh satu (21) hari bekerja;
 6. Menyampaikan keputusan-keputusan berikut :-
  1. Permohonan pinjaman perumahan kerajaan dalam tempoh masa lima (5) hari bekerja selepas permohonan diterima daripada Jabatan Bendahari Negeri Sabah;
  2. Permohonan penyewaan ruang pejabat dalam tempoh masa dua puluh satu (21) hari bekerja.
 7. Menyampaikan laporan pengauditan kepada pelanggan dalam tempoh masa satu (1) bulan selepas pengauditan dijalankan;
 8. Menyampaikan surat kebenaran Perdagangan Tukar barangan (Barter Trade) tiga (3) hari bekerja selepas keputusan Menteri Kewangan diterima;
 9. Menyampaikan keputusan pelantikan juruperunding dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas dipertimbangkan;
 10. Membekalkan Maklumat Am dan Kewangan agensi-agensi awam serta pelaburan negeri dalam tempoh masa tujuh (7) hari bekerja;
 11. Menyampaikan keputusan terhadap cadangan pelaburan daripada agensi awam dalam tempoh masa empatbelas (14) hari bekerja;
 12. Menyampaikan keputusan ke atas permohonan perolehan kerajaan dalam tempoh masa lima (5) hari bekerja selepas dipertimbangkan;
 13. Menyampaikan Sijil Pendaftaran Kontraktor dalam tempoh masa sepuluh (10) hari bekerja selepas dipertimbangkan; dan
 14. Menyampaikan keputusan Hapuskira Kehilangan dan Pelupusan dalam tempoh masa lima (5) hari bekerja selepas dipertimbangkan.