Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Tambahan Kedua Kepada Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Bil: 18 Tahun 2009 - Perubahan Had Nilai Dan Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebutharga