Saiz Teks

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Visi, Misi & Objektif

Visi

Menjadikan Kementerian Kewangan Negeri Model Pengurusan Kewangan berprestasi tinggi dan terunggul di Malaysia.

Misi

Memastikan perancangan dan pengurusan kewangan yang berkualiti dan pengagihan saksama sumber kewangan negeri.

Objektif

 1. Memastikan sumber hasil negeri yang kukuh.
 2. Memastikan sumber wang awam diurus dengan penuh berhemat dan produktif.
 3. Memastikan pengurusan perolehan yang telus dan kawalan harta awam yang berkesan.
 4. Memastikan pematuhan dan pemantapan kepada sistem dan prosedur kewangan yang berkuatkuasa.
 5. Menjadikan KKN sebagai pusat rujukan dan khidmat nasihat dalam bidang kewangan.
 6. Memudahkan perjalanan jentera pentadbiran kerajaan negeri.
 7. Memastikan program pembangunan sumber manusia yang relevan di kalangan anggota KKN.
 8. Memastikan pelaburan negeri mendapat pulangan optimum.
 9. Memastikan pengurusan agensi awam mendokong 'corporate governance' dan berdaya saing.
 10. Mengurus kemudahan-kemudahan pinjaman dan lain-lain bagi kepentingan anggota perkhidmatan awam dengan cekap dan berkesan.