Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Bahagian Audit Dalam

Unit Pengauditan Kementerian dan Jabatan I

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Serenus Biniki

Telephone 368256

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Jimmy @ James Mandaan

Telephone 368263

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Buati Nian

Telephone 368258

Juruaudit Kanan, Gred W44

Rosina Venantius

Telephone 368296

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Mimol Hasanul

Telephone 368263

Juruaudit Kanan, Gred W44

Rosina Venantius

Telephone 368296

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Mimol Hasanul

Telephone 368263

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Serenus Biniki

Telephone 368256

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Jimmy @ James Mandaan

Telephone 368263

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Buati Nian

Telephone 368258

Juruaudit Kanan, Gred W44

Rosina Venantius

Telephone 368296

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Mimol Hasanul

Telephone 368263

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Serenus Biniki

Telephone 368256

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Jimmy @ James Mandaan

Telephone 368263

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Buati Nian

Telephone 368258

Juruaudit Kanan, Gred W44

Rosina Venantius

Telephone 368296

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Mimol Hasanul

Telephone 368263

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Serenus Biniki

Telephone 368256

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Jimmy @ James Mandaan

Telephone 368263

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Buati Nian

Telephone 368258

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Jimmy @ James Mandaan

Telephone 368263

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Buati Nian

Telephone 368258

Juruaudit Kanan, Gred W44

Rosina Venantius

Telephone 368296

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Mimol Hasanul

Telephone 368263

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Serenus Biniki

Telephone 368256
Unit Pengauditan Kementerian dan Jabatan II

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Saidi Dulamit @ Abdul Hamid

Telephone 368258

Penolong Akauntan Kanan, Gred W36

Sivia Sylvia Suimin

Telephone 368250

Juruaudit Kanan, Gred W44

Fazil Nur bin Hassan

Telephone 368293

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Ain Nur Aisyah Bt Mohd Haniff

Telephone 368258

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Ain Nur Aisyah Bt Mohd Haniff

Telephone 368258

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Saidi Dulamit @ Abdul Hamid

Telephone 368258

Penolong Akauntan Kanan, Gred W36

Sivia Sylvia Suimin

Telephone 368250

Juruaudit Kanan, Gred W44

Fazil Nur bin Hassan

Telephone 368293

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Ain Nur Aisyah Bt Mohd Haniff

Telephone 368258

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Saidi Dulamit @ Abdul Hamid

Telephone 368258

Penolong Akauntan Kanan, Gred W36

Sivia Sylvia Suimin

Telephone 368250

Juruaudit Kanan, Gred W44

Fazil Nur bin Hassan

Telephone 368293

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Ain Nur Aisyah Bt Mohd Haniff

Telephone 368258

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Saidi Dulamit @ Abdul Hamid

Telephone 368258

Penolong Akauntan Kanan, Gred W36

Sivia Sylvia Suimin

Telephone 368250

Juruaudit Kanan, Gred W44

Fazil Nur bin Hassan

Telephone 368293
Unit Penguatkuasaan Cukai Jualan Negeri

Pembantu Tadbir, Gred N22

Ismadi Mohd. Daud

Telephone 368252

Penolong Akauntan Kanan, Gred W36

Hilary Petrus

Telephone 368255

Juruaudit Kanan, Gred W44

Zulfikar Khomeini Asli

Telephone 368339

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Islinah Arbin

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Islinah Arbin

Pembantu Tadbir, Gred N22

Ismadi Mohd. Daud

Telephone 368252

Penolong Akauntan Kanan, Gred W36

Hilary Petrus

Telephone 368255

Juruaudit Kanan, Gred W44

Zulfikar Khomeini Asli

Telephone 368339

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Islinah Arbin

Pembantu Tadbir, Gred N22

Ismadi Mohd. Daud

Telephone 368252

Penolong Akauntan Kanan, Gred W36

Hilary Petrus

Telephone 368255

Juruaudit Kanan, Gred W44

Zulfikar Khomeini Asli

Telephone 368339

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Islinah Arbin

Pembantu Tadbir, Gred N22

Ismadi Mohd. Daud

Telephone 368252

Penolong Akauntan Kanan, Gred W36

Hilary Petrus

Telephone 368255

Juruaudit Kanan, Gred W44

Zulfikar Khomeini Asli

Telephone 368339
Unit Pengauditan Kementerian dan Jabatan III

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Yayah Haji Asmat

Telephone 368258

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Nurhidayah Abdullah @ Karomina Dimis

Telephone 368258

Juruaudit, Gred W41

Dg. Zarish Safinaz Ag. Damit

Telephone 368292

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Dayang Sanura Jamrin

Telephone 368266

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Dayang Sanura Jamrin

Telephone 368266

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Yayah Haji Asmat

Telephone 368258

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Nurhidayah Abdullah @ Karomina Dimis

Telephone 368258

Juruaudit, Gred W41

Dg. Zarish Safinaz Ag. Damit

Telephone 368292

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Dayang Sanura Jamrin

Telephone 368266

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Yayah Haji Asmat

Telephone 368258

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Nurhidayah Abdullah @ Karomina Dimis

Telephone 368258

Juruaudit, Gred W41

Dg. Zarish Safinaz Ag. Damit

Telephone 368292

Juruaudit, Gred W41

Dg. Zarish Safinaz Ag. Damit

Telephone 368292

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Dayang Sanura Jamrin

Telephone 368266

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Yayah Haji Asmat

Telephone 368258

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Nurhidayah Abdullah @ Karomina Dimis

Telephone 368258
Unit Pengauditan Khas dan Penyelarasan

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Laminah Galansou

Telephone 368256

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Patrick Lim

Telephone 368256

Penolong Akauntan, Gred W36

Michael Sulau

Telephone 368298

Penolong Akauntan, Gred W36

Michael Sulau

Telephone 368298

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Laminah Galansou

Telephone 368256

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Patrick Lim

Telephone 368256

Penolong Akauntan, Gred W36

Michael Sulau

Telephone 368298

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Laminah Galansou

Telephone 368256

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Patrick Lim

Telephone 368256
Bahagian Audit Dalam

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N19

Juliana Akong @ Emily

Telephone 368259

Pembantu Operasi, N1

Awang Sidek Pg. Zainal Abidin

Telephone 368259

Pembantu Operasi, Gred R3

Anual Sadat bin Abdul Rahman

Telephone 368259

Setiausaha Rendah, Gred W48

Anne@Janet Venantius

Telephone 368259

Pembantu Tadbir (P/O)(Ketua Kerani), Gred N22

Anita Christine Salam

Telephone 368260

Pembantu Operasi, R3

Ramlan Oto

Telephone 368259

Pembantu Operasi, R1

Janisah Tayung

Telephone 368259

Pembantu Operasi, R1

Janisah Tayung

Telephone 368259

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N19

Juliana Akong @ Emily

Telephone 368259

Pembantu Operasi, N1

Awang Sidek Pg. Zainal Abidin

Telephone 368259

Pembantu Operasi, Gred R3

Anual Sadat bin Abdul Rahman

Telephone 368259

Setiausaha Rendah, Gred W48

Anne@Janet Venantius

Telephone 368259

Pembantu Tadbir (P/O)(Ketua Kerani), Gred N22

Anita Christine Salam

Telephone 368260

Pembantu Operasi, R3

Ramlan Oto

Telephone 368259

Setiausaha Rendah, Gred W48

Anne@Janet Venantius

Telephone 368259

Pembantu Tadbir (P/O)(Ketua Kerani), Gred N22

Anita Christine Salam

Telephone 368260

Pembantu Operasi, R3

Ramlan Oto

Telephone 368259

Pembantu Operasi, R1

Janisah Tayung

Telephone 368259

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N19

Juliana Akong @ Emily

Telephone 368259

Pembantu Operasi, N1

Awang Sidek Pg. Zainal Abidin

Telephone 368259

Pembantu Operasi, Gred R3

Anual Sadat bin Abdul Rahman

Telephone 368259

Setiausaha Rendah, Gred W48

Anne@Janet Venantius

Telephone 368259

Pembantu Tadbir (P/O)(Ketua Kerani), Gred N22

Anita Christine Salam

Telephone 368260

Pembantu Operasi, R3

Ramlan Oto

Telephone 368259

Pembantu Operasi, R1

Janisah Tayung

Telephone 368259

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N19

Juliana Akong @ Emily

Telephone 368259

Pembantu Operasi, N1

Awang Sidek Pg. Zainal Abidin

Telephone 368259

Pembantu Operasi, Gred R3

Anual Sadat bin Abdul Rahman

Telephone 368259

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N19

Juliana Akong @ Emily

Telephone 368259

Pembantu Operasi, N1

Awang Sidek Pg. Zainal Abidin

Telephone 368259

Pembantu Operasi, Gred R3

Anual Sadat bin Abdul Rahman

Telephone 368259

Setiausaha Rendah, Gred W48

Anne@Janet Venantius

Telephone 368259

Pembantu Tadbir (P/O)(Ketua Kerani), Gred N22

Anita Christine Salam

Telephone 368260

Pembantu Operasi, R3

Ramlan Oto

Telephone 368259

Pembantu Operasi, R1

Janisah Tayung

Telephone 368259

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N19

Juliana Akong @ Emily

Telephone 368259

Pembantu Operasi, N1

Awang Sidek Pg. Zainal Abidin

Telephone 368259

Pembantu Operasi, Gred R3

Anual Sadat bin Abdul Rahman

Telephone 368259

Setiausaha Rendah, Gred W48

Anne@Janet Venantius

Telephone 368259

Pembantu Tadbir (P/O)(Ketua Kerani), Gred N22

Anita Christine Salam

Telephone 368260

Pembantu Operasi, R3

Ramlan Oto

Telephone 368259

Pembantu Operasi, R1

Janisah Tayung

Telephone 368259

Pembantu Tadbir (P/O)(Ketua Kerani), Gred N22

Anita Christine Salam

Telephone 368260

Pembantu Operasi, R3

Ramlan Oto

Telephone 368259

Pembantu Operasi, R1

Janisah Tayung

Telephone 368259

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N19

Juliana Akong @ Emily

Telephone 368259

Pembantu Operasi, N1

Awang Sidek Pg. Zainal Abidin

Telephone 368259

Pembantu Operasi, Gred R3

Anual Sadat bin Abdul Rahman

Telephone 368259

Setiausaha Rendah, Gred W48

Anne@Janet Venantius

Telephone 368259
Unit Pengauditan Pihak Berkuasa Tempatan & Badan-Badan Berkanun

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Jemah Libih

Telephone 368262

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Maksul Saidi

Telephone 368262

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Ibrahim Haji Asmat

Telephone 368262

Juruaudit, Gred W41

Bibi Natashah Mohamed Akbar

Telephone 368295

Juruaudit, Gred W41

Bibi Natashah Mohamed Akbar

Telephone 368295

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Jemah Libih

Telephone 368262

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Maksul Saidi

Telephone 368262

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Ibrahim Haji Asmat

Telephone 368262

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Maksul Saidi

Telephone 368262

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Ibrahim Haji Asmat

Telephone 368262

Juruaudit, Gred W41

Bibi Natashah Mohamed Akbar

Telephone 368295

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Jemah Libih

Telephone 368262

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Jemah Libih

Telephone 368262

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Maksul Saidi

Telephone 368262

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Ibrahim Haji Asmat

Telephone 368262

Juruaudit, Gred W41

Bibi Natashah Mohamed Akbar

Telephone 368295