Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Bahagian Pemantauan Agensi Awam dan Pelaburan

Unit Pelaburan

Pembantu Tadbir (Pelaburan), Gred N19

Siti Rosni binti Hakim

Telephone 368155

Penolong Setiausaha, Gred N41

Rafidah Pitau

Telephone 368119

Penolong Setiausaha, Gred N41

Sharifah Erniey bte Malai Mansor

Telephone 368102

Penolong Setiausaha, Gred W41

Jenny Baranting

Telephone 368208

Pembantu Tadbir (Pelaburan), Gred N19

Siti Rosni binti Hakim

Telephone 368155

Penolong Setiausaha, Gred N41

Rafidah Pitau

Telephone 368119

Penolong Setiausaha, Gred N41

Sharifah Erniey bte Malai Mansor

Telephone 368102

Penolong Setiausaha, Gred W41

Jenny Baranting

Telephone 368208

Pembantu Tadbir (Pelaburan), Gred N19

Siti Rosni binti Hakim

Telephone 368155

Penolong Setiausaha, Gred N41

Rafidah Pitau

Telephone 368119

Penolong Setiausaha, Gred N41

Sharifah Erniey bte Malai Mansor

Telephone 368102

Penolong Setiausaha, Gred W41

Jenny Baranting

Telephone 368208

Penolong Setiausaha, Gred W41

Jenny Baranting

Telephone 368208

Pembantu Tadbir (Pelaburan), Gred N19

Siti Rosni binti Hakim

Telephone 368155

Penolong Setiausaha, Gred N41

Rafidah Pitau

Telephone 368119

Penolong Setiausaha, Gred N41

Sharifah Erniey bte Malai Mansor

Telephone 368102
Bahagian Pemantauan Agensi Awam & Pelaburan

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N22

Fetama Haji Sedi

Telephone 368219

Setiausaha Rendah, Gred N54

Dionysia Kibat

Telephone 368219

Pembantu Operasi, Gred R6

Denisius Benedict Jimith

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N22

Fetama Haji Sedi

Telephone 368219

Setiausaha Rendah, Gred N54

Dionysia Kibat

Telephone 368219

Pembantu Operasi, Gred R6

Denisius Benedict Jimith

Pembantu Operasi, Gred R6

Denisius Benedict Jimith

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N22

Fetama Haji Sedi

Telephone 368219

Setiausaha Rendah, Gred N54

Dionysia Kibat

Telephone 368219
Unit Agensi Awam

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Dannah Durin

Telephone 368279

Penolong Setiausaha, Gred N41

Yazaruddin Shah Bin Yunos

Telephone 368121

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N19

Ctmollee binti Jafry

Timbalan Setiausaha Rendah, Gred N52

Moira David @ Susan

Telephone 368207

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N19

Ctmollee binti Jafry

Timbalan Setiausaha Rendah, Gred N52

Moira David @ Susan

Telephone 368207

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Dannah Durin

Telephone 368279

Penolong Setiausaha, Gred N41

Yazaruddin Shah Bin Yunos

Telephone 368121

Penolong Setiausaha, Gred N41

Yazaruddin Shah Bin Yunos

Telephone 368121

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N19

Ctmollee binti Jafry

Timbalan Setiausaha Rendah, Gred N52

Moira David @ Susan

Telephone 368207

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Dannah Durin

Telephone 368279

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Dannah Durin

Telephone 368279

Penolong Setiausaha, Gred N41

Yazaruddin Shah Bin Yunos

Telephone 368121

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N19

Ctmollee binti Jafry

Timbalan Setiausaha Rendah, Gred N52

Moira David @ Susan

Telephone 368207