Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Akaun

Unit Akaun

Pembantu Tadbir W19

Nor Fahimah Faimin

Telephone 368327

Pembantu Tadbir W19

Mitchell Saimin Jr

Telephone 368330

Pembantu Tadbir N19

Nur'Ain Binti Awang Aji

Telephone 368303

Pembantu Tadbir, N19

Rainis Mastim

Telephone 368323

Penolong Akauntan, W29

Azidah Binti Jalimin

Telephone 368321

Penolong Akauntan, W32

Apollonia Aegidius Sitiol

Telephone 368332

Penolong Akauntan, W32

Flora Jennith C.Siambun

Pegawai Kewangan, Gred W41

Zulkarnain bin Zaini @ Mohd. Zaini

Telephone 368339

Pembantu Tadbir N19

Bibi Zahrah Binti Md Zakir Hussein

Telephone 368205

Pembantu Tadbir N19

Bibi Zahrah Binti Md Zakir Hussein

Telephone 368205

Pembantu Tadbir W19

Nor Fahimah Faimin

Telephone 368327

Pembantu Tadbir W19

Mitchell Saimin Jr

Telephone 368330

Pembantu Tadbir N19

Nur'Ain Binti Awang Aji

Telephone 368303

Pembantu Tadbir, N19

Rainis Mastim

Telephone 368323

Penolong Akauntan, W29

Azidah Binti Jalimin

Telephone 368321

Penolong Akauntan, W32

Apollonia Aegidius Sitiol

Telephone 368332

Penolong Akauntan, W32

Flora Jennith C.Siambun

Pegawai Kewangan, Gred W41

Zulkarnain bin Zaini @ Mohd. Zaini

Telephone 368339

Pembantu Tadbir N19

Bibi Zahrah Binti Md Zakir Hussein

Telephone 368205

Pembantu Tadbir W19

Nor Fahimah Faimin

Telephone 368327

Pembantu Tadbir W19

Mitchell Saimin Jr

Telephone 368330

Pembantu Tadbir N19

Nur'Ain Binti Awang Aji

Telephone 368303

Pembantu Tadbir, N19

Rainis Mastim

Telephone 368323

Penolong Akauntan, W29

Azidah Binti Jalimin

Telephone 368321

Penolong Akauntan, W32

Apollonia Aegidius Sitiol

Telephone 368332

Penolong Akauntan, W32

Flora Jennith C.Siambun

Pegawai Kewangan, Gred W41

Zulkarnain bin Zaini @ Mohd. Zaini

Telephone 368339

Pembantu Tadbir N19

Bibi Zahrah Binti Md Zakir Hussein

Telephone 368205

Pembantu Tadbir W19

Nor Fahimah Faimin

Telephone 368327

Pembantu Tadbir W19

Mitchell Saimin Jr

Telephone 368330

Pembantu Tadbir N19

Nur'Ain Binti Awang Aji

Telephone 368303

Pembantu Tadbir, N19

Rainis Mastim

Telephone 368323

Penolong Akauntan, W29

Azidah Binti Jalimin

Telephone 368321

Penolong Akauntan, W32

Apollonia Aegidius Sitiol

Telephone 368332

Penolong Akauntan, W32

Flora Jennith C.Siambun

Pegawai Kewangan, Gred W41

Zulkarnain bin Zaini @ Mohd. Zaini

Telephone 368339

Penolong Akauntan, W29

Azidah Binti Jalimin

Telephone 368321

Penolong Akauntan, W32

Apollonia Aegidius Sitiol

Telephone 368332

Penolong Akauntan, W32

Flora Jennith C.Siambun

Pegawai Kewangan, Gred W41

Zulkarnain bin Zaini @ Mohd. Zaini

Telephone 368339

Pembantu Tadbir N19

Bibi Zahrah Binti Md Zakir Hussein

Telephone 368205

Pembantu Tadbir W19

Nor Fahimah Faimin

Telephone 368327

Pembantu Tadbir W19

Mitchell Saimin Jr

Telephone 368330

Pembantu Tadbir N19

Nur'Ain Binti Awang Aji

Telephone 368303

Pembantu Tadbir, N19

Rainis Mastim

Telephone 368323

Pembantu Tadbir N19

Bibi Zahrah Binti Md Zakir Hussein

Telephone 368205

Pembantu Tadbir W19

Nor Fahimah Faimin

Telephone 368327

Pembantu Tadbir W19

Mitchell Saimin Jr

Telephone 368330

Pembantu Tadbir N19

Nur'Ain Binti Awang Aji

Telephone 368303

Pembantu Tadbir, N19

Rainis Mastim

Telephone 368323

Penolong Akauntan, W29

Azidah Binti Jalimin

Telephone 368321

Penolong Akauntan, W32

Apollonia Aegidius Sitiol

Telephone 368332

Penolong Akauntan, W32

Flora Jennith C.Siambun

Pegawai Kewangan, Gred W41

Zulkarnain bin Zaini @ Mohd. Zaini

Telephone 368339

Pembantu Tadbir N19

Bibi Zahrah Binti Md Zakir Hussein

Telephone 368205

Pembantu Tadbir W19

Nor Fahimah Faimin

Telephone 368327

Pembantu Tadbir W19

Mitchell Saimin Jr

Telephone 368330

Pembantu Tadbir N19

Nur'Ain Binti Awang Aji

Telephone 368303

Pembantu Tadbir, N19

Rainis Mastim

Telephone 368323

Penolong Akauntan, W29

Azidah Binti Jalimin

Telephone 368321

Penolong Akauntan, W32

Apollonia Aegidius Sitiol

Telephone 368332

Penolong Akauntan, W32

Flora Jennith C.Siambun

Pegawai Kewangan, Gred W41

Zulkarnain bin Zaini @ Mohd. Zaini

Telephone 368339

Pembantu Tadbir N19

Bibi Zahrah Binti Md Zakir Hussein

Telephone 368205

Pembantu Tadbir W19

Nor Fahimah Faimin

Telephone 368327

Pembantu Tadbir W19

Mitchell Saimin Jr

Telephone 368330

Pembantu Tadbir N19

Nur'Ain Binti Awang Aji

Telephone 368303

Pembantu Tadbir, N19

Rainis Mastim

Telephone 368323

Penolong Akauntan, W29

Azidah Binti Jalimin

Telephone 368321

Penolong Akauntan, W32

Apollonia Aegidius Sitiol

Telephone 368332

Penolong Akauntan, W32

Flora Jennith C.Siambun

Pegawai Kewangan, Gred W41

Zulkarnain bin Zaini @ Mohd. Zaini

Telephone 368339

Pembantu Tadbir N19

Bibi Zahrah Binti Md Zakir Hussein

Telephone 368205

Pembantu Tadbir W19

Nor Fahimah Faimin

Telephone 368327

Pembantu Tadbir W19

Mitchell Saimin Jr

Telephone 368330

Pembantu Tadbir N19

Nur'Ain Binti Awang Aji

Telephone 368303

Pembantu Tadbir, N19

Rainis Mastim

Telephone 368323

Penolong Akauntan, W29

Azidah Binti Jalimin

Telephone 368321

Penolong Akauntan, W32

Apollonia Aegidius Sitiol

Telephone 368332

Penolong Akauntan, W32

Flora Jennith C.Siambun

Pegawai Kewangan, Gred W41

Zulkarnain bin Zaini @ Mohd. Zaini

Telephone 368339
Bilik Sulit

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N17

Annie Aning

Telephone 368015

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Laura Gloria Justine

Telephone 368015

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Afzah Haji Wasli

Telephone 368016

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Noryati Mahrop

Telephone 368015

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N17

Ernitha Kantun

Telephone 368015

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Noryati Mahrop

Telephone 368015

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N17

Ernitha Kantun

Telephone 368015

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N17

Annie Aning

Telephone 368015

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Laura Gloria Justine

Telephone 368015

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Afzah Haji Wasli

Telephone 368016

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Noryati Mahrop

Telephone 368015

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N17

Ernitha Kantun

Telephone 368015

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N17

Annie Aning

Telephone 368015

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Laura Gloria Justine

Telephone 368015

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Afzah Haji Wasli

Telephone 368016

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Afzah Haji Wasli

Telephone 368016

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Noryati Mahrop

Telephone 368015

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N17

Ernitha Kantun

Telephone 368015

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N17

Annie Aning

Telephone 368015

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Laura Gloria Justine

Telephone 368015

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Laura Gloria Justine

Telephone 368015

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Afzah Haji Wasli

Telephone 368016

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Noryati Mahrop

Telephone 368015

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N17

Ernitha Kantun

Telephone 368015

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N17

Annie Aning

Telephone 368015
Unit Penguatkuasa Pejabat

Pekerja Awam, Gred H11

Indam Lakim

Telephone 368033

Pekerja Awam, Gred H11

Sarayah Taib

Pekerja Awam, Gred H11

Natasha bte Abdullah @ Rose Chong

Pekerja Awam, Gred H11

Mariana Berdil

Telephone 368033

Ketua Unit Penyelenggara

D. Mohd Amirdin Bin Moksan

Telephone 368333

Ketua Unit Penyelenggara

D. Mohd Amirdin Bin Moksan

Telephone 368333

Pekerja Awam, Gred H11

Indam Lakim

Telephone 368033

Pekerja Awam, Gred H11

Sarayah Taib

Pekerja Awam, Gred H11

Natasha bte Abdullah @ Rose Chong

Pekerja Awam, Gred H11

Mariana Berdil

Telephone 368033

Ketua Unit Penyelenggara

D. Mohd Amirdin Bin Moksan

Telephone 368333

Pekerja Awam, Gred H11

Indam Lakim

Telephone 368033

Pekerja Awam, Gred H11

Sarayah Taib

Pekerja Awam, Gred H11

Natasha bte Abdullah @ Rose Chong

Pekerja Awam, Gred H11

Mariana Berdil

Telephone 368033

Ketua Unit Penyelenggara

D. Mohd Amirdin Bin Moksan

Telephone 368333

Pekerja Awam, Gred H11

Indam Lakim

Telephone 368033

Pekerja Awam, Gred H11

Sarayah Taib

Pekerja Awam, Gred H11

Natasha bte Abdullah @ Rose Chong

Pekerja Awam, Gred H11

Mariana Berdil

Telephone 368033

Pekerja Awam, Gred H11

Sarayah Taib

Pekerja Awam, Gred H11

Natasha bte Abdullah @ Rose Chong

Pekerja Awam, Gred H11

Mariana Berdil

Telephone 368033

Ketua Unit Penyelenggara

D. Mohd Amirdin Bin Moksan

Telephone 368333

Pekerja Awam, Gred H11

Indam Lakim

Telephone 368033
Pejabat Am

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Norshazlena Sahira Binti Abu Bakar

Pembantu Operasi, Gred R3

Rosli Isin

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Osman Jalil

Pembantu Operasi, Gred N1

Ag. Sulaiman bin Ag. Ali

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Mariam Haji Daud

Pembantu Operasi, Gred N1

Mohd. Anafie bin Ag. Abas

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Ahmad Abdul

Pembantu Operasi, Gred N1

Henry Joseph Galais

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Painis Haji Alip

Pembantu Operasi, Gred N1

Jamal Ahmad

Pembantu Operasi, Gred N1

Henry Joseph Galais

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Painis Haji Alip

Pembantu Operasi, Gred N1

Jamal Ahmad

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Norshazlena Sahira Binti Abu Bakar

Pembantu Operasi, Gred R3

Rosli Isin

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Osman Jalil

Pembantu Operasi, Gred N1

Ag. Sulaiman bin Ag. Ali

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Mariam Haji Daud

Pembantu Operasi, Gred N1

Mohd. Anafie bin Ag. Abas

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Ahmad Abdul

Pembantu Operasi, Gred N1

Mohd. Anafie bin Ag. Abas

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Ahmad Abdul

Pembantu Operasi, Gred N1

Henry Joseph Galais

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Painis Haji Alip

Pembantu Operasi, Gred N1

Jamal Ahmad

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Norshazlena Sahira Binti Abu Bakar

Pembantu Operasi, Gred R3

Rosli Isin

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Osman Jalil

Pembantu Operasi, Gred N1

Ag. Sulaiman bin Ag. Ali

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Mariam Haji Daud

Pembantu Operasi, Gred N1

Ag. Sulaiman bin Ag. Ali

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Mariam Haji Daud

Pembantu Operasi, Gred N1

Mohd. Anafie bin Ag. Abas

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Ahmad Abdul

Pembantu Operasi, Gred N1

Henry Joseph Galais

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Painis Haji Alip

Pembantu Operasi, Gred N1

Jamal Ahmad

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Norshazlena Sahira Binti Abu Bakar

Pembantu Operasi, Gred R3

Rosli Isin

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Osman Jalil

Pembantu Operasi, Gred R3

Rosli Isin

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Osman Jalil

Pembantu Operasi, Gred N1

Ag. Sulaiman bin Ag. Ali

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Mariam Haji Daud

Pembantu Operasi, Gred N1

Mohd. Anafie bin Ag. Abas

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Ahmad Abdul

Pembantu Operasi, Gred N1

Henry Joseph Galais

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Painis Haji Alip

Pembantu Operasi, Gred N1

Jamal Ahmad

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Norshazlena Sahira Binti Abu Bakar

Pembantu Operasi, Gred N1

Jamal Ahmad

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Norshazlena Sahira Binti Abu Bakar

Pembantu Operasi, Gred R3

Rosli Isin

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Osman Jalil

Pembantu Operasi, Gred N1

Ag. Sulaiman bin Ag. Ali

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Mariam Haji Daud

Pembantu Operasi, Gred N1

Mohd. Anafie bin Ag. Abas

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Ahmad Abdul

Pembantu Operasi, Gred N1

Henry Joseph Galais

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Painis Haji Alip

Pembantu Operasi, Gred N1

Henry Joseph Galais

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Painis Haji Alip

Pembantu Operasi, Gred N1

Jamal Ahmad

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Norshazlena Sahira Binti Abu Bakar

Pembantu Operasi, Gred R3

Rosli Isin

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Osman Jalil

Pembantu Operasi, Gred N1

Ag. Sulaiman bin Ag. Ali

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Mariam Haji Daud

Pembantu Operasi, Gred N1

Mohd. Anafie bin Ag. Abas

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Ahmad Abdul

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Mariam Haji Daud

Pembantu Operasi, Gred N1

Mohd. Anafie bin Ag. Abas

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Ahmad Abdul

Pembantu Operasi, Gred N1

Henry Joseph Galais

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Painis Haji Alip

Pembantu Operasi, Gred N1

Jamal Ahmad

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Norshazlena Sahira Binti Abu Bakar

Pembantu Operasi, Gred R3

Rosli Isin

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Osman Jalil

Pembantu Operasi, Gred N1

Ag. Sulaiman bin Ag. Ali

Pembantu Operasi, Gred N1

Ag. Sulaiman bin Ag. Ali

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Mariam Haji Daud

Pembantu Operasi, Gred N1

Mohd. Anafie bin Ag. Abas

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Ahmad Abdul

Pembantu Operasi, Gred N1

Henry Joseph Galais

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Painis Haji Alip

Pembantu Operasi, Gred N1

Jamal Ahmad

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Norshazlena Sahira Binti Abu Bakar

Pembantu Operasi, Gred R3

Rosli Isin

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Osman Jalil

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Norshazlena Sahira Binti Abu Bakar

Pembantu Operasi, Gred R3

Rosli Isin

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Osman Jalil

Pembantu Operasi, Gred N1

Ag. Sulaiman bin Ag. Ali

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Mariam Haji Daud

Pembantu Operasi, Gred N1

Mohd. Anafie bin Ag. Abas

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Ahmad Abdul

Pembantu Operasi, Gred N1

Henry Joseph Galais

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Painis Haji Alip

Pembantu Operasi, Gred N1

Jamal Ahmad

Unit Latihan & Pengurusan Kualiti

Pembantu Tadbir, Gred N22

A. Mohamad Abu Bakar

Telephone 368221

Pembantu Tadbir, Gred N22

Kamariya bte Mahmud

Telephone 368223

Pegawai Tadbir, Gred N41

Ruhana Taip

Telephone 368289

Pembantu Tadbir, Gred N19

Mohamed Soufie bin Sidek

Telephone 368222

Pembantu Tadbir, Gred N19

Mohamed Soufie bin Sidek

Telephone 368222

Pembantu Tadbir, Gred N22

A. Mohamad Abu Bakar

Telephone 368221

Pembantu Tadbir, Gred N22

Kamariya bte Mahmud

Telephone 368223

Pegawai Tadbir, Gred N41

Ruhana Taip

Telephone 368289

Pembantu Tadbir, Gred N19

Mohamed Soufie bin Sidek

Telephone 368222

Pembantu Tadbir, Gred N22

A. Mohamad Abu Bakar

Telephone 368221

Pembantu Tadbir, Gred N22

Kamariya bte Mahmud

Telephone 368223

Pegawai Tadbir, Gred N41

Ruhana Taip

Telephone 368289

Pembantu Tadbir, Gred N19

Mohamed Soufie bin Sidek

Telephone 368222

Pembantu Tadbir, Gred N22

A. Mohamad Abu Bakar

Telephone 368221

Pembantu Tadbir, Gred N22

Kamariya bte Mahmud

Telephone 368223

Pegawai Tadbir, Gred N41

Ruhana Taip

Telephone 368289
Bahagian Pentadbiran & Pengurusan Akaun

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N19

Mary Joseph

Telephone 368237

Penolong Setiausaha, Gred N41

Alan Medin

Telephone 368272

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Mismah Murat

Telephone 368112

Setiausaha Rendah, Gred N52

-

Telephone 368237

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Asiah Binti Ismail

Telephone 368285

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Siti Yenteng

Telephone 368270

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Sharon Matanjun

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Asiah Binti Ismail

Telephone 368285

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Siti Yenteng

Telephone 368270

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Sharon Matanjun

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N19

Mary Joseph

Telephone 368237

Penolong Setiausaha, Gred N41

Alan Medin

Telephone 368272

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Mismah Murat

Telephone 368112

Setiausaha Rendah, Gred N52

-

Telephone 368237

Setiausaha Rendah, Gred N52

-

Telephone 368237

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Asiah Binti Ismail

Telephone 368285

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Siti Yenteng

Telephone 368270

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Sharon Matanjun

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N19

Mary Joseph

Telephone 368237

Penolong Setiausaha, Gred N41

Alan Medin

Telephone 368272

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Mismah Murat

Telephone 368112

Penolong Setiausaha, Gred N41

Alan Medin

Telephone 368272

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Mismah Murat

Telephone 368112

Setiausaha Rendah, Gred N52

-

Telephone 368237

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Asiah Binti Ismail

Telephone 368285

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Siti Yenteng

Telephone 368270

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Sharon Matanjun

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N19

Mary Joseph

Telephone 368237

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N19

Mary Joseph

Telephone 368237

Penolong Setiausaha, Gred N41

Alan Medin

Telephone 368272

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Mismah Murat

Telephone 368112

Setiausaha Rendah, Gred N52

-

Telephone 368237

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Asiah Binti Ismail

Telephone 368285

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Siti Yenteng

Telephone 368270

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Sharon Matanjun

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Sharon Matanjun

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N19

Mary Joseph

Telephone 368237

Penolong Setiausaha, Gred N41

Alan Medin

Telephone 368272

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Mismah Murat

Telephone 368112

Setiausaha Rendah, Gred N52

-

Telephone 368237

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Asiah Binti Ismail

Telephone 368285

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Siti Yenteng

Telephone 368270

Setiausaha Rendah, Gred N52

-

Telephone 368237

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Asiah Binti Ismail

Telephone 368285

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Siti Yenteng

Telephone 368270

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Sharon Matanjun

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N19

Mary Joseph

Telephone 368237

Penolong Setiausaha, Gred N41

Alan Medin

Telephone 368272

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Mismah Murat

Telephone 368112
Khidmat Pelanggan

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Rohana Kassim

Telephone 088-368000

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Norhayati Momen

Telephone 088-368000

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Norhayati Momen

Telephone 088-368000

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Rohana Kassim

Telephone 088-368000