Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Akaun

Bahagian Pentadbiran & Pengurusan Akaun

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N19

Mary Joseph

Telephone 368237

Setiausaha Rendah, Gred N52

-

Telephone 368237

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Sharon Matanjun

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Asiah Binti Ismail

Telephone 368285

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Asiah Binti Ismail

Telephone 368285

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N19

Mary Joseph

Telephone 368237

Setiausaha Rendah, Gred N52

-

Telephone 368237

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Sharon Matanjun

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Sharon Matanjun

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Asiah Binti Ismail

Telephone 368285

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N19

Mary Joseph

Telephone 368237

Setiausaha Rendah, Gred N52

-

Telephone 368237

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Sharon Matanjun

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Asiah Binti Ismail

Telephone 368285

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N19

Mary Joseph

Telephone 368237

Setiausaha Rendah, Gred N52

-

Telephone 368237
Unit Akaun

Penolong Akauntan, W29

Azidah Binti Jalimin

Telephone 368321

Penolong Akauntan, W32

Apollonia Aegidius Sitiol

Telephone 368332

Penolong Akauntan, W32

Flora Jennith C.Siambun

Pegawai Kewangan, Gred W41

-

Telephone 368339

Pembantu Tadbir N19

Bibi Zahrah Binti Md Zakir Hussein

Telephone 368205

Pembantu Tadbir W19

Nor Fahimah Faimin

Telephone 368327

Pembantu Tadbir W19

Mitchell Saimin Jr

Telephone 368330

Pembantu Tadbir N19

Nur'Ain Binti Awang Aji

Telephone 368303

Pembantu Tadbir, N19

Rainis Mastim

Telephone 368323

Pembantu Tadbir N19

Bibi Zahrah Binti Md Zakir Hussein

Telephone 368205

Pembantu Tadbir W19

Nor Fahimah Faimin

Telephone 368327

Pembantu Tadbir W19

Mitchell Saimin Jr

Telephone 368330

Pembantu Tadbir N19

Nur'Ain Binti Awang Aji

Telephone 368303

Pembantu Tadbir, N19

Rainis Mastim

Telephone 368323

Penolong Akauntan, W29

Azidah Binti Jalimin

Telephone 368321

Penolong Akauntan, W32

Apollonia Aegidius Sitiol

Telephone 368332

Penolong Akauntan, W32

Flora Jennith C.Siambun

Pegawai Kewangan, Gred W41

-

Telephone 368339

Pembantu Tadbir N19

Bibi Zahrah Binti Md Zakir Hussein

Telephone 368205

Pembantu Tadbir W19

Nor Fahimah Faimin

Telephone 368327

Pembantu Tadbir W19

Mitchell Saimin Jr

Telephone 368330

Pembantu Tadbir N19

Nur'Ain Binti Awang Aji

Telephone 368303

Pembantu Tadbir, N19

Rainis Mastim

Telephone 368323

Penolong Akauntan, W29

Azidah Binti Jalimin

Telephone 368321

Penolong Akauntan, W32

Apollonia Aegidius Sitiol

Telephone 368332

Penolong Akauntan, W32

Flora Jennith C.Siambun

Pegawai Kewangan, Gred W41

-

Telephone 368339

Pembantu Tadbir N19

Bibi Zahrah Binti Md Zakir Hussein

Telephone 368205

Pembantu Tadbir W19

Nor Fahimah Faimin

Telephone 368327

Pembantu Tadbir W19

Mitchell Saimin Jr

Telephone 368330

Pembantu Tadbir N19

Nur'Ain Binti Awang Aji

Telephone 368303

Pembantu Tadbir, N19

Rainis Mastim

Telephone 368323

Penolong Akauntan, W29

Azidah Binti Jalimin

Telephone 368321

Penolong Akauntan, W32

Apollonia Aegidius Sitiol

Telephone 368332

Penolong Akauntan, W32

Flora Jennith C.Siambun

Pegawai Kewangan, Gred W41

-

Telephone 368339

Pembantu Tadbir N19

Bibi Zahrah Binti Md Zakir Hussein

Telephone 368205

Pembantu Tadbir W19

Nor Fahimah Faimin

Telephone 368327

Pembantu Tadbir W19

Mitchell Saimin Jr

Telephone 368330

Pembantu Tadbir N19

Nur'Ain Binti Awang Aji

Telephone 368303

Pembantu Tadbir, N19

Rainis Mastim

Telephone 368323

Penolong Akauntan, W29

Azidah Binti Jalimin

Telephone 368321

Penolong Akauntan, W32

Apollonia Aegidius Sitiol

Telephone 368332

Penolong Akauntan, W32

Flora Jennith C.Siambun

Pegawai Kewangan, Gred W41

-

Telephone 368339

Pembantu Tadbir W19

Mitchell Saimin Jr

Telephone 368330

Pembantu Tadbir N19

Nur'Ain Binti Awang Aji

Telephone 368303

Pembantu Tadbir, N19

Rainis Mastim

Telephone 368323

Penolong Akauntan, W29

Azidah Binti Jalimin

Telephone 368321

Penolong Akauntan, W32

Apollonia Aegidius Sitiol

Telephone 368332

Penolong Akauntan, W32

Flora Jennith C.Siambun

Pegawai Kewangan, Gred W41

-

Telephone 368339

Pembantu Tadbir N19

Bibi Zahrah Binti Md Zakir Hussein

Telephone 368205

Pembantu Tadbir W19

Nor Fahimah Faimin

Telephone 368327

Pembantu Tadbir N19

Bibi Zahrah Binti Md Zakir Hussein

Telephone 368205

Pembantu Tadbir W19

Nor Fahimah Faimin

Telephone 368327

Pembantu Tadbir W19

Mitchell Saimin Jr

Telephone 368330

Pembantu Tadbir N19

Nur'Ain Binti Awang Aji

Telephone 368303

Pembantu Tadbir, N19

Rainis Mastim

Telephone 368323

Penolong Akauntan, W29

Azidah Binti Jalimin

Telephone 368321

Penolong Akauntan, W32

Apollonia Aegidius Sitiol

Telephone 368332

Penolong Akauntan, W32

Flora Jennith C.Siambun

Pegawai Kewangan, Gred W41

-

Telephone 368339

Pembantu Tadbir N19

Bibi Zahrah Binti Md Zakir Hussein

Telephone 368205

Pembantu Tadbir W19

Nor Fahimah Faimin

Telephone 368327

Pembantu Tadbir W19

Mitchell Saimin Jr

Telephone 368330

Pembantu Tadbir N19

Nur'Ain Binti Awang Aji

Telephone 368303

Pembantu Tadbir, N19

Rainis Mastim

Telephone 368323

Penolong Akauntan, W29

Azidah Binti Jalimin

Telephone 368321

Penolong Akauntan, W32

Apollonia Aegidius Sitiol

Telephone 368332

Penolong Akauntan, W32

Flora Jennith C.Siambun

Pegawai Kewangan, Gred W41

-

Telephone 368339

Pembantu Tadbir N19

Bibi Zahrah Binti Md Zakir Hussein

Telephone 368205

Pembantu Tadbir W19

Nor Fahimah Faimin

Telephone 368327

Pembantu Tadbir W19

Mitchell Saimin Jr

Telephone 368330

Pembantu Tadbir N19

Nur'Ain Binti Awang Aji

Telephone 368303

Pembantu Tadbir, N19

Rainis Mastim

Telephone 368323

Penolong Akauntan, W29

Azidah Binti Jalimin

Telephone 368321

Penolong Akauntan, W32

Apollonia Aegidius Sitiol

Telephone 368332

Penolong Akauntan, W32

Flora Jennith C.Siambun

Pegawai Kewangan, Gred W41

-

Telephone 368339
Unit Latihan & Pengurusan Kualiti

Pegawai Tadbir, Gred N41

Ruhana Taip

Telephone 368289

Pembantu Tadbir, Gred N22

A. Mohamad Abu Bakar

Telephone 368221

Pembantu Tadbir, Gred N22

Kamariya bte Mahmud

Telephone 368223

Pembantu Tadbir, Gred N22

Kamariya bte Mahmud

Telephone 368223

Pegawai Tadbir, Gred N41

Ruhana Taip

Telephone 368289

Pembantu Tadbir, Gred N22

A. Mohamad Abu Bakar

Telephone 368221

Pembantu Tadbir, Gred N22

Kamariya bte Mahmud

Telephone 368223

Pegawai Tadbir, Gred N41

Ruhana Taip

Telephone 368289

Pembantu Tadbir, Gred N22

A. Mohamad Abu Bakar

Telephone 368221
Bilik Sulit

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Laura Gloria Justine

Telephone 368013

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Siti Afnah bte Lagai

Telephone 368013

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N17

Annie Aning

Telephone 368015

Ketua Unit Sulit

Painis Haji Alip

Telephone 8328

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Laura Gloria Justine

Telephone 368013

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Siti Afnah bte Lagai

Telephone 368013

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N17

Annie Aning

Telephone 368015

Ketua Unit Sulit

Painis Haji Alip

Telephone 8328

Ketua Unit Sulit

Painis Haji Alip

Telephone 8328

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Laura Gloria Justine

Telephone 368013

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Siti Afnah bte Lagai

Telephone 368013

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N17

Annie Aning

Telephone 368015

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Siti Afnah bte Lagai

Telephone 368013

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N17

Annie Aning

Telephone 368015

Ketua Unit Sulit

Painis Haji Alip

Telephone 8328

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Laura Gloria Justine

Telephone 368013
Pejabat Am

Pembantu Operasi, Gred N1

Ag. Sulaiman bin Ag. Ali

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Ahmad Abdul

Pembantu Operasi, Gred N1

Mohd. Anafie bin Ag. Abas

Pembantu Operasi, Gred N1

Mohd. Anafie bin Ag. Abas

Pembantu Operasi, Gred N1

Ag. Sulaiman bin Ag. Ali

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Ahmad Abdul

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Ahmad Abdul

Pembantu Operasi, Gred N1

Mohd. Anafie bin Ag. Abas

Pembantu Operasi, Gred N1

Ag. Sulaiman bin Ag. Ali

Khidmat Pelanggan

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Rohana Kassim

Telephone 088-368000

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Norhayati Momen

Telephone 088-368000

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Rohana Kassim

Telephone 088-368000

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Norhayati Momen

Telephone 088-368000
Unit Penguatkuasa Pejabat

Pekerja Awam, Gred H11

Mariana Berdil

Telephone 368033

Pekerja Awam, Gred H11

Natasha bte Abdullah @ Rose Chong

Pekerja Awam, Gred H11

Sarayah Taib

Ketua Unit Penyelenggara

Joseph Ryman

Telephone 368333

Ketua Unit Penyelenggara

Joseph Ryman

Telephone 368333

Pekerja Awam, Gred H11

Mariana Berdil

Telephone 368033

Pekerja Awam, Gred H11

Natasha bte Abdullah @ Rose Chong

Pekerja Awam, Gred H11

Sarayah Taib

Pekerja Awam, Gred H11

Natasha bte Abdullah @ Rose Chong

Pekerja Awam, Gred H11

Sarayah Taib

Ketua Unit Penyelenggara

Joseph Ryman

Telephone 368333

Pekerja Awam, Gred H11

Mariana Berdil

Telephone 368033

Pekerja Awam, Gred H11

Mariana Berdil

Telephone 368033

Pekerja Awam, Gred H11

Natasha bte Abdullah @ Rose Chong

Pekerja Awam, Gred H11

Sarayah Taib

Ketua Unit Penyelenggara

Joseph Ryman

Telephone 368333