Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Bahagian Perolehan dan Harta Awam

Bahagian Perolehan, PUKONSA & Harta Awam

Setiausaha Rendah, Gred N54

Suhaib Bin Datuk Haji Ismail

Telephone 368229

Penolong Setiausaha, Gred N41

Zulaikha Hj. Jamir

Telephone 368231

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Nur Saffiah Ummi Binti Saili

Telephone 368242

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Rosnih Binti Othman

Telephone 368227

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N32

Wendy Laikim Ginsalu

Telephone 368240

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N22

Noraisah Tahir

Telephone 368229

Penolong Setiausaha, N41

Kartini Binti Abdul Karim

Juruukur Bahan, Gred J41

Dk. Ros Rita bte Ag. Talip

Telephone 368232

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Asmah bte Abdul Majid

Telephone 368241

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Hajjah Roslidah Bte Raskan

Telephone 368233

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N32

Suffian Majid

Telephone 368236

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Hajjah Roslidah Bte Raskan

Telephone 368233

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N32

Suffian Majid

Telephone 368236

Setiausaha Rendah, Gred N54

Suhaib Bin Datuk Haji Ismail

Telephone 368229

Penolong Setiausaha, Gred N41

Zulaikha Hj. Jamir

Telephone 368231

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Nur Saffiah Ummi Binti Saili

Telephone 368242

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Rosnih Binti Othman

Telephone 368227

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N32

Wendy Laikim Ginsalu

Telephone 368240

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N22

Noraisah Tahir

Telephone 368229

Penolong Setiausaha, N41

Kartini Binti Abdul Karim

Juruukur Bahan, Gred J41

Dk. Ros Rita bte Ag. Talip

Telephone 368232

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Asmah bte Abdul Majid

Telephone 368241

Juruukur Bahan, Gred J41

Dk. Ros Rita bte Ag. Talip

Telephone 368232

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Asmah bte Abdul Majid

Telephone 368241

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Hajjah Roslidah Bte Raskan

Telephone 368233

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N32

Suffian Majid

Telephone 368236

Setiausaha Rendah, Gred N54

Suhaib Bin Datuk Haji Ismail

Telephone 368229

Penolong Setiausaha, Gred N41

Zulaikha Hj. Jamir

Telephone 368231

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Nur Saffiah Ummi Binti Saili

Telephone 368242

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Rosnih Binti Othman

Telephone 368227

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N32

Wendy Laikim Ginsalu

Telephone 368240

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N22

Noraisah Tahir

Telephone 368229

Penolong Setiausaha, N41

Kartini Binti Abdul Karim

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N22

Noraisah Tahir

Telephone 368229

Penolong Setiausaha, N41

Kartini Binti Abdul Karim

Juruukur Bahan, Gred J41

Dk. Ros Rita bte Ag. Talip

Telephone 368232

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Asmah bte Abdul Majid

Telephone 368241

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Hajjah Roslidah Bte Raskan

Telephone 368233

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N32

Suffian Majid

Telephone 368236

Setiausaha Rendah, Gred N54

Suhaib Bin Datuk Haji Ismail

Telephone 368229

Penolong Setiausaha, Gred N41

Zulaikha Hj. Jamir

Telephone 368231

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Nur Saffiah Ummi Binti Saili

Telephone 368242

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Rosnih Binti Othman

Telephone 368227

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N32

Wendy Laikim Ginsalu

Telephone 368240

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Rosnih Binti Othman

Telephone 368227

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N32

Wendy Laikim Ginsalu

Telephone 368240

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N22

Noraisah Tahir

Telephone 368229

Penolong Setiausaha, N41

Kartini Binti Abdul Karim

Juruukur Bahan, Gred J41

Dk. Ros Rita bte Ag. Talip

Telephone 368232

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Asmah bte Abdul Majid

Telephone 368241

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Hajjah Roslidah Bte Raskan

Telephone 368233

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N32

Suffian Majid

Telephone 368236

Setiausaha Rendah, Gred N54

Suhaib Bin Datuk Haji Ismail

Telephone 368229

Penolong Setiausaha, Gred N41

Zulaikha Hj. Jamir

Telephone 368231

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Nur Saffiah Ummi Binti Saili

Telephone 368242

Setiausaha Rendah, Gred N54

Suhaib Bin Datuk Haji Ismail

Telephone 368229

Penolong Setiausaha, Gred N41

Zulaikha Hj. Jamir

Telephone 368231

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Nur Saffiah Ummi Binti Saili

Telephone 368242

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Rosnih Binti Othman

Telephone 368227

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N32

Wendy Laikim Ginsalu

Telephone 368240

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N22

Noraisah Tahir

Telephone 368229

Penolong Setiausaha, N41

Kartini Binti Abdul Karim

Juruukur Bahan, Gred J41

Dk. Ros Rita bte Ag. Talip

Telephone 368232

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Asmah bte Abdul Majid

Telephone 368241

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Hajjah Roslidah Bte Raskan

Telephone 368233

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N32

Suffian Majid

Telephone 368236

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Hajjah Roslidah Bte Raskan

Telephone 368233

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N32

Suffian Majid

Telephone 368236

Setiausaha Rendah, Gred N54

Suhaib Bin Datuk Haji Ismail

Telephone 368229

Penolong Setiausaha, Gred N41

Zulaikha Hj. Jamir

Telephone 368231

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Nur Saffiah Ummi Binti Saili

Telephone 368242

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Rosnih Binti Othman

Telephone 368227

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N32

Wendy Laikim Ginsalu

Telephone 368240

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N22

Noraisah Tahir

Telephone 368229

Penolong Setiausaha, N41

Kartini Binti Abdul Karim

Juruukur Bahan, Gred J41

Dk. Ros Rita bte Ag. Talip

Telephone 368232

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Asmah bte Abdul Majid

Telephone 368241

Juruukur Bahan, Gred J41

Dk. Ros Rita bte Ag. Talip

Telephone 368232

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Asmah bte Abdul Majid

Telephone 368241

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Hajjah Roslidah Bte Raskan

Telephone 368233

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N32

Suffian Majid

Telephone 368236

Setiausaha Rendah, Gred N54

Suhaib Bin Datuk Haji Ismail

Telephone 368229

Penolong Setiausaha, Gred N41

Zulaikha Hj. Jamir

Telephone 368231

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Nur Saffiah Ummi Binti Saili

Telephone 368242

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Rosnih Binti Othman

Telephone 368227

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N32

Wendy Laikim Ginsalu

Telephone 368240

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N22

Noraisah Tahir

Telephone 368229

Penolong Setiausaha, N41

Kartini Binti Abdul Karim

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N32

Wendy Laikim Ginsalu

Telephone 368240

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N22

Noraisah Tahir

Telephone 368229

Penolong Setiausaha, N41

Kartini Binti Abdul Karim

Juruukur Bahan, Gred J41

Dk. Ros Rita bte Ag. Talip

Telephone 368232

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Asmah bte Abdul Majid

Telephone 368241

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Hajjah Roslidah Bte Raskan

Telephone 368233

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N32

Suffian Majid

Telephone 368236

Setiausaha Rendah, Gred N54

Suhaib Bin Datuk Haji Ismail

Telephone 368229

Penolong Setiausaha, Gred N41

Zulaikha Hj. Jamir

Telephone 368231

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Nur Saffiah Ummi Binti Saili

Telephone 368242

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Rosnih Binti Othman

Telephone 368227

Penolong Setiausaha, Gred N41

Zulaikha Hj. Jamir

Telephone 368231

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Nur Saffiah Ummi Binti Saili

Telephone 368242

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Rosnih Binti Othman

Telephone 368227

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N32

Wendy Laikim Ginsalu

Telephone 368240

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N22

Noraisah Tahir

Telephone 368229

Penolong Setiausaha, N41

Kartini Binti Abdul Karim

Juruukur Bahan, Gred J41

Dk. Ros Rita bte Ag. Talip

Telephone 368232

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Asmah bte Abdul Majid

Telephone 368241

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Hajjah Roslidah Bte Raskan

Telephone 368233

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N32

Suffian Majid

Telephone 368236

Setiausaha Rendah, Gred N54

Suhaib Bin Datuk Haji Ismail

Telephone 368229

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Hajjah Roslidah Bte Raskan

Telephone 368233

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N32

Suffian Majid

Telephone 368236

Setiausaha Rendah, Gred N54

Suhaib Bin Datuk Haji Ismail

Telephone 368229

Penolong Setiausaha, Gred N41

Zulaikha Hj. Jamir

Telephone 368231

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Nur Saffiah Ummi Binti Saili

Telephone 368242

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Rosnih Binti Othman

Telephone 368227

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N32

Wendy Laikim Ginsalu

Telephone 368240

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N22

Noraisah Tahir

Telephone 368229

Penolong Setiausaha, N41

Kartini Binti Abdul Karim

Juruukur Bahan, Gred J41

Dk. Ros Rita bte Ag. Talip

Telephone 368232

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Asmah bte Abdul Majid

Telephone 368241
Unit PUKONSA

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Queen Noor bte Abdul Rahman

Telephone 368045

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Dg. Saadiah bte Silon

Telephone 368023

Pekerja Awam, Gred H11

Aninah bte Arbin

Telephone 368021

Pembantu Operasi, Gred R3

Japar Tahir

Telephone 368021

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Sylvia bte Abin Anggang

Telephone 368040

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Maznah Awang

Telephone 368048

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Rosliah Jimlin

Telephone 368046

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Vaneeda Jasmine Binti Mohd Hanafiah

Telephone 368019

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Joseph Ryman

Telephone 368022

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Judith Albert Manson

Telephone 368020

Pegawai Tadbir, Gred N41

Meirin Sugara

Telephone 368018

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Justine Saning @ Roger

Telephone 368019

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Sarinah Mohamad

Telephone 368042

Pegawai Tadbir, Gred N41

Meirin Sugara

Telephone 368018

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Justine Saning @ Roger

Telephone 368019

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Sarinah Mohamad

Telephone 368042

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Queen Noor bte Abdul Rahman

Telephone 368045

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Dg. Saadiah bte Silon

Telephone 368023

Pekerja Awam, Gred H11

Aninah bte Arbin

Telephone 368021

Pembantu Operasi, Gred R3

Japar Tahir

Telephone 368021

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Sylvia bte Abin Anggang

Telephone 368040

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Maznah Awang

Telephone 368048

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Rosliah Jimlin

Telephone 368046

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Vaneeda Jasmine Binti Mohd Hanafiah

Telephone 368019

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Joseph Ryman

Telephone 368022

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Judith Albert Manson

Telephone 368020

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Joseph Ryman

Telephone 368022

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Judith Albert Manson

Telephone 368020

Pegawai Tadbir, Gred N41

Meirin Sugara

Telephone 368018

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Justine Saning @ Roger

Telephone 368019

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Sarinah Mohamad

Telephone 368042

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Queen Noor bte Abdul Rahman

Telephone 368045

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Dg. Saadiah bte Silon

Telephone 368023

Pekerja Awam, Gred H11

Aninah bte Arbin

Telephone 368021

Pembantu Operasi, Gred R3

Japar Tahir

Telephone 368021

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Sylvia bte Abin Anggang

Telephone 368040

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Maznah Awang

Telephone 368048

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Rosliah Jimlin

Telephone 368046

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Vaneeda Jasmine Binti Mohd Hanafiah

Telephone 368019

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Maznah Awang

Telephone 368048

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Rosliah Jimlin

Telephone 368046

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Vaneeda Jasmine Binti Mohd Hanafiah

Telephone 368019

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Joseph Ryman

Telephone 368022

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Judith Albert Manson

Telephone 368020

Pegawai Tadbir, Gred N41

Meirin Sugara

Telephone 368018

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Justine Saning @ Roger

Telephone 368019

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Sarinah Mohamad

Telephone 368042

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Queen Noor bte Abdul Rahman

Telephone 368045

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Dg. Saadiah bte Silon

Telephone 368023

Pekerja Awam, Gred H11

Aninah bte Arbin

Telephone 368021

Pembantu Operasi, Gred R3

Japar Tahir

Telephone 368021

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Sylvia bte Abin Anggang

Telephone 368040

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Dg. Saadiah bte Silon

Telephone 368023

Pekerja Awam, Gred H11

Aninah bte Arbin

Telephone 368021

Pembantu Operasi, Gred R3

Japar Tahir

Telephone 368021

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Sylvia bte Abin Anggang

Telephone 368040

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Maznah Awang

Telephone 368048

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Rosliah Jimlin

Telephone 368046

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Vaneeda Jasmine Binti Mohd Hanafiah

Telephone 368019

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Joseph Ryman

Telephone 368022

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Judith Albert Manson

Telephone 368020

Pegawai Tadbir, Gred N41

Meirin Sugara

Telephone 368018

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Justine Saning @ Roger

Telephone 368019

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Sarinah Mohamad

Telephone 368042

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Queen Noor bte Abdul Rahman

Telephone 368045

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Sarinah Mohamad

Telephone 368042

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Queen Noor bte Abdul Rahman

Telephone 368045

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Dg. Saadiah bte Silon

Telephone 368023

Pekerja Awam, Gred H11

Aninah bte Arbin

Telephone 368021

Pembantu Operasi, Gred R3

Japar Tahir

Telephone 368021

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Sylvia bte Abin Anggang

Telephone 368040

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Maznah Awang

Telephone 368048

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Rosliah Jimlin

Telephone 368046

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Vaneeda Jasmine Binti Mohd Hanafiah

Telephone 368019

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Joseph Ryman

Telephone 368022

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Judith Albert Manson

Telephone 368020

Pegawai Tadbir, Gred N41

Meirin Sugara

Telephone 368018

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Justine Saning @ Roger

Telephone 368019

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Judith Albert Manson

Telephone 368020

Pegawai Tadbir, Gred N41

Meirin Sugara

Telephone 368018

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Justine Saning @ Roger

Telephone 368019

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Sarinah Mohamad

Telephone 368042

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Queen Noor bte Abdul Rahman

Telephone 368045

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Dg. Saadiah bte Silon

Telephone 368023

Pekerja Awam, Gred H11

Aninah bte Arbin

Telephone 368021

Pembantu Operasi, Gred R3

Japar Tahir

Telephone 368021

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Sylvia bte Abin Anggang

Telephone 368040

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Maznah Awang

Telephone 368048

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Rosliah Jimlin

Telephone 368046

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Vaneeda Jasmine Binti Mohd Hanafiah

Telephone 368019

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Joseph Ryman

Telephone 368022

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Rosliah Jimlin

Telephone 368046

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Vaneeda Jasmine Binti Mohd Hanafiah

Telephone 368019

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Joseph Ryman

Telephone 368022

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Judith Albert Manson

Telephone 368020

Pegawai Tadbir, Gred N41

Meirin Sugara

Telephone 368018

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Justine Saning @ Roger

Telephone 368019

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Sarinah Mohamad

Telephone 368042

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Queen Noor bte Abdul Rahman

Telephone 368045

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Dg. Saadiah bte Silon

Telephone 368023

Pekerja Awam, Gred H11

Aninah bte Arbin

Telephone 368021

Pembantu Operasi, Gred R3

Japar Tahir

Telephone 368021

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Sylvia bte Abin Anggang

Telephone 368040

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Maznah Awang

Telephone 368048

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Sylvia bte Abin Anggang

Telephone 368040

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Maznah Awang

Telephone 368048

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Rosliah Jimlin

Telephone 368046

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Vaneeda Jasmine Binti Mohd Hanafiah

Telephone 368019

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Joseph Ryman

Telephone 368022

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Judith Albert Manson

Telephone 368020

Pegawai Tadbir, Gred N41

Meirin Sugara

Telephone 368018

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Justine Saning @ Roger

Telephone 368019

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Sarinah Mohamad

Telephone 368042

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Queen Noor bte Abdul Rahman

Telephone 368045

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Dg. Saadiah bte Silon

Telephone 368023

Pekerja Awam, Gred H11

Aninah bte Arbin

Telephone 368021

Pembantu Operasi, Gred R3

Japar Tahir

Telephone 368021

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Dg. Saadiah bte Silon

Telephone 368023

Pekerja Awam, Gred H11

Aninah bte Arbin

Telephone 368021

Pembantu Operasi, Gred R3

Japar Tahir

Telephone 368021

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Sylvia bte Abin Anggang

Telephone 368040

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Maznah Awang

Telephone 368048

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Rosliah Jimlin

Telephone 368046

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Vaneeda Jasmine Binti Mohd Hanafiah

Telephone 368019

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Joseph Ryman

Telephone 368022

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Judith Albert Manson

Telephone 368020

Pegawai Tadbir, Gred N41

Meirin Sugara

Telephone 368018

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Justine Saning @ Roger

Telephone 368019

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Sarinah Mohamad

Telephone 368042

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Queen Noor bte Abdul Rahman

Telephone 368045

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Justine Saning @ Roger

Telephone 368019

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Sarinah Mohamad

Telephone 368042

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Queen Noor bte Abdul Rahman

Telephone 368045

Pekerja Awam, Gred H11

Aninah bte Arbin

Telephone 368021

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Dg. Saadiah bte Silon

Telephone 368023

Pembantu Operasi, Gred R3

Japar Tahir

Telephone 368021

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Sylvia bte Abin Anggang

Telephone 368040

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Maznah Awang

Telephone 368048

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Rosliah Jimlin

Telephone 368046

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Vaneeda Jasmine Binti Mohd Hanafiah

Telephone 368019

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Joseph Ryman

Telephone 368022

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Judith Albert Manson

Telephone 368020

Pegawai Tadbir, Gred N41

Meirin Sugara

Telephone 368018

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Joseph Ryman

Telephone 368022

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Judith Albert Manson

Telephone 368020

Pegawai Tadbir, Gred N41

Meirin Sugara

Telephone 368018

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Justine Saning @ Roger

Telephone 368019

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Sarinah Mohamad

Telephone 368042

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Queen Noor bte Abdul Rahman

Telephone 368045

Pekerja Awam, Gred H11

Aninah bte Arbin

Telephone 368021

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Dg. Saadiah bte Silon

Telephone 368023

Pembantu Operasi, Gred R3

Japar Tahir

Telephone 368021

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Sylvia bte Abin Anggang

Telephone 368040

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Maznah Awang

Telephone 368048

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Rosliah Jimlin

Telephone 368046

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Vaneeda Jasmine Binti Mohd Hanafiah

Telephone 368019

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Maznah Awang

Telephone 368048

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Rosliah Jimlin

Telephone 368046

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Vaneeda Jasmine Binti Mohd Hanafiah

Telephone 368019

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Joseph Ryman

Telephone 368022

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Judith Albert Manson

Telephone 368020

Pegawai Tadbir, Gred N41

Meirin Sugara

Telephone 368018

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Justine Saning @ Roger

Telephone 368019

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Sarinah Mohamad

Telephone 368042

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Queen Noor bte Abdul Rahman

Telephone 368045

Pekerja Awam, Gred H11

Aninah bte Arbin

Telephone 368021

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Dg. Saadiah bte Silon

Telephone 368023

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Sylvia bte Abin Anggang

Telephone 368040

Pembantu Operasi, Gred R3

Japar Tahir

Telephone 368021