Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Borang: Bahagian Kewangan dan Ekonomi

LampiranSaiz
PDF icon BUKU PANDUAN CUKAI JUALAN NEGERI KE ATAS BESI BURUK BUANGAN DIBAWA KELUAR DARI SABAH KEMASKINI 28 JANUARI 20223.36 MB
PDF icon NOTIS PENGUMUMAN - PELAKSANAAN CJN KE ATAS BESI BURUK BUANGAN DIBAWA KELUAR DARI SABAH 28 JANUARI 202291 KB
PDF icon FORM 1 STATE SALES TAX REGULATIONS 1999193.94 KB
PDF icon NOTIS PENGUMUMAN CJN PERIKANAN BERMULA MEI 2021 SEHINGGA DISEMBER 20211.23 MB
PDF icon Panduan Pengguna F.S.6 (CADANGAN ANGGARAN HASIL 2020)1.49 MB
PDF icon NOTIS PENGUMUMAN CJN PERIKANAN 25 JUN 20211.17 MB
PDF icon PANDUAN CJN PERIKANAN DIKEMASKINI 28 JULAI 20211.77 MB
PDF icon NOTIS PENGUMUMAN CJN PERIKANAN 28 APRIL 20211.31 MB
PDF icon Panduan Perkhidmatan Perunding Kementerian Kewangan Negeri Sabah452.66 KB
PDF icon Borang Pengumpulan Maklumat Syarikat Perkhidmatan Perunding Kementerian Kewangan (Sabah)2.79 MB
PDF icon Anggaran Hasil Disemak243.12 KB
PDF icon Application for a license as a taxable person191.53 KB
PDF icon Permohonan untuk mendapatkan lesen sebagai orang yang membayar cukai187.16 KB
PDF icon Return of State Sales Tax73.73 KB
PDF icon Penyata Cukai Jualan Negeri71.6 KB
PDF icon Lampiran A (Pemakluman Pembayaran Cukai Jualan Negeri Melalui Perbankan Secara Terus (Direct Bank-In) Ke Dalam Akaun Kerajaan285.52 KB
PDF icon PERINGATAN MESRA PEMBAYARAN PENUH CUKAI JUALAN NEGERI (CJN) KE ATAS KOMODITI PERIKANAN YANG DIBAWA KELUARA DARI SABAH BERMULA BU1.11 MB
PDF icon Peringatan Mesra Pembayaran Penuh Cukai Jualan Negeri (CJN) ke atas komoditi Perikanan yang dibawa keluar dari Sabah1.11 MB
PDF icon NOTIS PENGUMUMAN (6) PEMBAYARAN PENUH CUKAI JUALAN NEGERI (CJN) KE ATAS KOMODITI PERIKANAN YANG DIBAWA KELUAR DARI SABAH BAGI TE390.81 KB
Access type: 
Public
Do you want to add a warning / disclaimer before a user the downloads the file?: 
File with disclaimer: 

PENAFIAN

Kerajaan Negeri Sabah dan Kementerian Kewangan Negeri Sabah tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini. Pengguna perlu menilai ketepatannya dan kesempurnaan maklumat yang disediakan di dalam laman web ini kerana ianya dilakukan dengan suci hati (good faith). Kerajaan Negeri Sabah dan Kementerian Kewangan Negeri Sabah tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kesilapan atau peninggalan yang mungkin berlaku dalam laman web ini. Penggunaan apa-apa maklumat atau tarikh dari laman web ini adalah dengan risiko pengguna sendiri.

Wang bayaran pemprosesen sebanyak RM 1500 (Ringgit Malaysia satu ribu  lima ratus) adalah untuk memproses borang permohonan perniagaan tukar barangan dan ianya tidak akan dikembalikan sama ada permohonan tersebut lulus atau gagal.

 

Anchor name: 
barter