Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Pelaksanaan Modul Strategic Engagement Programme (Sep) Siri 2 Program Diploma Pascasiswazah Pengurusan Awam (Dpa) Intan

Kementerian Kewangan Negeri Sabah turut terlibat dalam program pelaksanaan modul Strategic Engagement Programme (SEP) Siri 2 Program Diploma Pascasiswazah Pengurusan Awam (DPA) Intan Tahun 2015 yang bermula pada 18 – 29 Januari 2016 baru-baru ini. Kementerian Kewangan menerima 4 orang peserta yang ditempatkan di Bahagian Pentadbiran & Pengurusan Akaun, Bahagian Kewangan & Ekonomi, Bahagian Belanjawan dan Bahagian Pelaburan & Pemantauan Agensi Awam. Sebagai pendedahan awal, setiap peserta diberi tugasan berkaitan isu-isu mengikut bahagian masing-masing yang perlu dibentangkan dan diberi penilaian mengikut kriteria yang ditetapkan.

Tarikh berita: 
Isnin, Januari 18, 2016