Saiz Teks

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Fungsi: Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Akaun

Fungsi-Fungsi adalah seperti berikut:

 1. Mengurus Perjawatan anggota;
 2. Mengurus Pentadbiran Akaun;
 3. Mengurus Pembangunan Sumber Manusia;
 4. Mengurus dan Memantau Peningkatan Kualiti dan Produktiviti;
 5. Mengurus permohonan pinjaman perumahan anggota perkhidmatan awam negeri, anggota-anggota pentadbiran dan Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri;
 6. Mengurus permohonan rawatan perubatan anggota perkhidamtan awam, anggota-anggota pentadbiran dan Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri;
 7. Mengurus pinjaman pembelian kereta dan komputer perkhidmatan awam negeri;
 8. Mengurus permohonan pendahuluan diri anggota perkhidmatan awam negeri;
 9. Mengurus dan memantau kebersihan dan keselamatan pejabat dan kawasan sekitarnya;
 10. Mengurus dan meyelaras perjalanan kenderaan dan anggota Kementerian Kewangan;
 11. Menjawab dan memantau perlaksanaan teguran audit;
 12. Mengurus disiplin dan tindakan tatatertib pegawai / kakitangan Kementerian Kewangan dan Agensi-agensi;
 13. Mengurus kes-kes kemalangan kenderaan Kerajaan;
 14. Mengurus permohonan menghapuskira pinjaman kenderaan Anggota Perkhidmatan Awam yang tidak boleh dituntut;
 15. Menjawab soalan Dewan dan mengurusetia persidangan Dewan Undangan Negeri bagi Kementerian;
 16. Mengendalikan perayaan-perayaan rasmi Kerajaan;
 17. Mengurus penyewaan bangunan/ruang pejabat kementerian/ jabatan dan agensi negeri;
 18. Mengurus penempatan dan membantu praktikum/ latihan industri pelajar-pelajar IPTA dan IPTS;
 19. Mengurusetia mesyuarat ketua-ketua bahagian / majlis bersama jabatan / kementerian;
 20. Mengurus pembayaran bil tertunggak Sabah Electricity Sdn. Bhd. Dan Telekom Malaysia Bhd.;
 21. Urusetia jawatankuasa keutuhan pengurusan (JKP) Kerajaan Negeri;