Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Objektif: Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Akaun

Berikut adalah objektif Bahagian Pentadbiran & Pengurusan Akaun:

  1. Mempastikan pelaksanaan Peraturan-peraturan Pegawai Awam 2008, Arahan-Arahan dan Pekeliling-Pekeliling Perkhidmatan (Persekutuan dan Negeri);
  2. Mempastikan perbelanjaan dibuat mengikut Arahan Perbendaharaan, Akta Acara Kewangan, Akta Prosedur Kewangan, Pekeliling Perbendaharaan, Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri dan Jabatan Bendahari;
  3. Mengurus penyimpanan dan pengendalian rekod.