Saiz Teks

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Fungsi: Perolehan Dan Harta Awam

 1. Unit PUKONSA
  • Urusetia pendaftaran Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan.
  • Mengurus permohonan pendaftaran syarikat untuk didaftarkan sebagai Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan.
  • Mengeluarkan Sijil Pendaftaran sebagai Kontraktor Kerja, Bekalan dan perkhidmatan kepada syarikat yang berjaya.
  • Menguatkuasakan dasar dan peraturan am pendaftaran kontraktor melalui:
   • Pengeluaran Surat Pekeliling.
   • Keahlian dalam Lembaga Tawaran Kementerian/Jabatan Ketua Menteri/Badan Berkanun Negeri.
   • Taklimat.
   • Khidmat nasihat.
  • Sebagai Pusat Rujukan perihal Pendaftaran Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan untuk rujukan dan rekod.
  • Mengeluarkan arahan melalui Surat Pekeliling mengenai dasar dan peraturan am pendaftaran kontraktor dari semasa ke semasa.
 2. Unit Perolehan
  • Urusetia bagi perolehan melebihi RM500,000 yang diurus melalui Lembaga Tawaran Negeri.
  • Mengurus permohonan pengecualian tender/sebutharga.
  • Mengurus perolehan barang-barang gunasama melalui 'Kontrak Pusat' untuk kegunaan semua Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun Negeri.
  • Menguatkuasa dasar dan peraturan am perolehan kerajaan melalui:
   • Pengeluaran Surat Pekeliling.
   • Keahlian Lembaga Tawaran Kementerian/Jabatan Ketua Menteri/Badan Berkanun Negeri.
   • Taklimat.
   • Khidmat nasihat.
  • Mengumpul, menganalisa dan merumus data dengan tujuan:
   • Mengukur pencapaian dan keberkesanan dasar-dasar perolehan Kerajaan
   • Mengesan perbelanjaan Kerajaan Negeri dan pecahan perbelanjaan mengikut Kementerian.
   • Mengemaskini garis panduan berkaitan perolehan Kerajaan dengan lebih cekap, ekonomi dan berkesan berpandukan kekurangan atau kelemahan yang dikenalpasti
   • Rujukan dan rekod.
   • Mengeluarkan arahan melalui surat-surat pekeliling mengenai perolehan  Kerajaan dari masa ke semasa.
 3. Unit Kenderaan
  • Urusetia penetapan bilangan 'Optimal Fleet' Kenderaan untuk Kementerian dan Jabatan Negeri
  • Mengurus permohonan tambahan / gantian kenderaan diperlukan oleh Kementerian dan Jabatan Negeri
  • Mengurus permohonan pembelian kenderaan yang disahkan berlebihan oleh Kementerian dan Jabatan Negeri.
  • Menyimpan dan mengemaskini data-data yang berkaitan dengan kenderaan Kerajaan Negeri
  • Mengumpul data, menganalisis data dan merumus data dengan tujuan:
   • Mengukur pencapaian dan keberkesanan dasar-dasar pengurusan Kenderaan.
   • Mengesan anggaran pungutan hasil penjualan dan anggaran nilai kenderaan yang dilupuskan.
   • Mengemaskini garis panduan berkaitan pengurusan kenderaan dengan lebih cekap, ekonomi dan berkesan berpandukan kekurangan/kelemahan yang dikenalpasti.
   • Rujukan dan rekod.
 4. Unit Pengurusan Harta Awam dan Penguatkuasaan
  • Mengurus permohonan pelantikan Lembaga Pemeriksa.
  • Mengurus permohonan seperti berikut:
   • Pelupusan harta awam melalui Lembaga Pemeriksa.
   • Hapuskira kehilangan harta awam.
  • Menguatkuasa dasar dan peraturan am pengurusan harta awam melalui:
   • Pengeluaran Surat Pekeliling.
   • Memantau kerja-kerja verifkasi terhadap semua stor Kementerian dan Jabatan Kerajaan Negeri.
   • Taklimat.
   • Khidmat nasihat.
  • Mengumpul data, menganalisis data dan merumus data dengan tujuan:
   • Mengukur pencapaian dan keberkesanan dasar-dasar pengurusan harta awam.
   • Mengesan anggaran pungutan hasil penjualan dan anggaran nilai harta awam yang dilupuskan.
   • Mengemaskini garis panduan berkaitan pengurusan harta awam dengan lebih cekap, ekonomi dan berkesan berpandukan kekurangan/kelemahan yang dikenalpasti.
   • Rujukan  dan rekod. 
  • Mengeluarkan arahan melalui Surat-Surat Pekeliling bagi pengawalan, penyeliaan dan penyelarasan yang sepatutnya mengenai penyimpanan, pembahagian, penggunaan, pemindahan dan pelupusan dari semasa ke semasa.