Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Kandungan Laman Terkini

No. Tajuk Tarikh dan masa kemaskini Language
1. Borang: Bahagian Kewangan dan Ekonomi 24 Mac 2020 , 12:05 PM
2. PERMOHONAN TUKAR BARANGAN & SENARAI SEMAK 2 OKTOBER 2019 18 Februari 2020 , 05:07 PM Malay
3. PERMOHONAN BARU KONTRAKTOR KERJA KELAS E & F SECARA ONLINE 18 Februari 2020 , 02:36 PM Malay
4. Bahagian Pentadbiran & Pengurusan Akaun 18 Februari 2020 , 09:28 AM Malay
5. PUBLIC AGENCIES UNIT 05 Februari 2020 , 01:49 PM English
6. Finance and Economics Division 05 Februari 2020 , 01:47 PM English
7. DEVELOPMENT UNIT 05 Februari 2020 , 01:45 PM English
8. Special Audit Unit and Coordination 05 Februari 2020 , 01:42 PM English
9. Unit Pengauditan Khas dan Penyelarasan 05 Februari 2020 , 01:41 PM Malay
10. Unit Pengauditan Pihak Berkuasa Tempatan & Badan-Badan Berkanun 05 Februari 2020 , 01:38 PM Malay
11. Bahagian Perolehan, PUKONSA & Harta Awam 05 Februari 2020 , 11:12 AM Malay
12. Procurement, PUKONSA and Public Property Division 05 Februari 2020 , 11:10 AM English
13. PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI SABAH 05 Februari 2020 , 09:42 AM Malay
14. Unit Anggaran dan Kawalan 05 Februari 2020 , 09:41 AM Malay
15. Estimates and Control Unit 05 Februari 2020 , 09:39 AM English
16. Information Resource Center Unit 05 Februari 2020 , 09:24 AM English
17. Unit Pusat Sumber Maklumat 05 Februari 2020 , 09:23 AM Malay
18. Permanent Secretary’s Office 05 Februari 2020 , 09:22 AM English
19. Pejabat Setiausaha Tetap 05 Februari 2020 , 09:21 AM Malay
20. Deputy Permanent Secretary’s Office (Development) 05 Februari 2020 , 09:18 AM English

Pages