Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Kandungan Laman Terkini

No. Tajuk Tarikh dan masa kemaskini Language
81. SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH BIL.3/2020 PENGURUSAN PUSAT PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN DAN JURUPERUNDING NEGERI SABAH (PUKONSA) 17 Oktober 2020 , 10:38 AM Malay
82. SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PENDAFTARAN SIJIL PUKONSA 17 Oktober 2020 , 10:32 AM Malay
83. Office Enforcement Unit 10 September 2020 , 07:20 PM English
84. Assistant Finance Minister’s Office 10 September 2020 , 03:49 PM English
85. PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.3/2020 PELANJUTAN TEMPOH PENYERAHAN PENYATA KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019 BADAN BERKANUN NEGERI DAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI KEPADA KETUA AUDIT NEGARA BAGI TAHUN 2020 03 September 2020 , 07:13 AM Malay
86. PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.2/2020 PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI SABAH 14 Ogos 2020 , 09:44 AM Malay
87. Ahli Jawatankuasa KHKS 03 Ogos 2020 , 08:21 PM Malay
88. Pengenalan: KHKS 03 Ogos 2020 , 08:17 PM Malay
89. Latar Belakang: Bahagian Belanjawan 03 Ogos 2020 , 08:04 PM Malay
90. Carta Organisasi: Bahagian Audit Dalam 03 Ogos 2020 , 08:03 PM Malay
91. Organisation Chart: Internal Audit 03 Ogos 2020 , 08:03 PM English
92. Organisation Chart: Public Agencies and Investment Monitoring Division 03 Ogos 2020 , 08:02 PM English
93. Objectives: Public Agencies and Investment Monitoring Division 03 Ogos 2020 , 08:00 PM English
94. Background: Public Agencies and Investment Monitoring Division 03 Ogos 2020 , 08:00 PM English
95. Organisation Chart: Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Akaun 03 Ogos 2020 , 07:59 PM English
96. Carta Organisasi: Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Akaun 03 Ogos 2020 , 07:58 PM Malay
97. Carta Organisasi: Pemantauan Agensi Awam dan Pelaburan 03 Ogos 2020 , 07:57 PM Malay
98. Organisation Chart: Procurement And Public Property Division 03 Ogos 2020 , 07:56 PM English
99. Carta Organisasi: Bahagian Perolehan dan Harta Awam 03 Ogos 2020 , 07:55 PM Malay
100. Organisation Chart: Budget Division 03 Ogos 2020 , 07:55 PM English

Pages