KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH
# Gambar Nama Sambungan Nombor Telefon Jawatan
1
direktori
BIBI NATASHAH BINTI MOHAMED AKBAR 088368295 Juruaudit Gred W41 / Unit Pengauditan Pihak Berkuasa Tempatan dan Badan-Badan Berkanun
2
direktori
BADROEM BIN BINETEK 088368257 Penolong Akauntan Gred W29 / Unit Pengauditan Kementerian/Jabatan