KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH
VISI


Menjadikan Kementerian Kewangan Negeri Model Pengurusan Kewangan berprestasi tinggi dan terunggul di Malaysia.
MISI


Memastikan perancangan dan pengurusan kewangan yang berkualiti dan pengagihan saksama sumber kewangan negeri.
OBJEKTIF