Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Kandungan Laman Terkini

No. Tajuk Tarikh dan masa kemaskini Language
1. SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.5/2022 PELAKSANAAN PENGGUNAAN SISTEM ASET ALIH (S2A) 04 Julai 2022 , 08:13 AM Malay
2. SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.3/2022 TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN NEGERI 04 Julai 2022 , 08:12 AM Malay
3. SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.4/2022 PENGUNAAN KAMUS KOD ASET KERAJAAN NEGERI SABAHSEBAGAI RUJUKAN SENASA PENDAFTARAN DAN PENGEMASKINIAN MAKLUMAT ASET 04 Julai 2022 , 08:11 AM Malay
4. NOTIS PENGUMUMAN (6) PEMBAYARAN PENUH CUKAI JUALAN NEGERI (CJN) KE ATAS KOMODITI PERIKANAN YANG DIBAWA KELUAR DARI SABAH BAGI TEMPOH BERCUKAI BULAN MEI - DISEMBER 2021 29 Jun 2022 , 06:16 AM Malay
5. Borang: Bahagian Kewangan dan Ekonomi 29 Jun 2022 , 06:14 AM
6. TEMPOH PENANGGUHAN (GRACE PERIOD) CUKAI JUALAN NEGERI (CJN) KE ATAS BESI BURUK BUANGAN DIBAWA KELUAR DARI SABAH BERAKHIR PADA 30 JUN 2022 28 Jun 2022 , 06:21 AM Malay
7. Unit Penguatkuasa Pejabat 22 Jun 2022 , 09:10 AM Malay
8. Bilik Sulit 22 Jun 2022 , 09:08 AM Malay
9. Pejabat Menteri Kewangan 22 Jun 2022 , 09:08 AM Malay
10. Bahagian Kewangan & Ekonomi 22 Jun 2022 , 09:07 AM Malay
11. Unit Anggaran dan Kawalan 21 Jun 2022 , 09:18 AM Malay
12. Pejabat Am 21 Jun 2022 , 09:04 AM Malay
13. Bahagian Perolehan, PUKONSA & Harta Awam 21 Jun 2022 , 08:58 AM Malay
14. MAKLUMAN PEMBATALAN TAWARAN SEBUT HARGA BAGI PENYEWAAN DAN PENGURUSAN MESIN-MESIN PEJABAT BERTARIKH 14 JUN 2022 17 Jun 2022 , 09:41 AM Malay
15. Carta Organisasi 15 Jun 2022 , 11:47 AM Malay
16. Poster-poster Minggu Integriti Kementerian Kewangan 2022 15 Jun 2022 , 09:39 AM Malay
17. Aktiviti Minggu Integriti Kementerian Kewangan tahun 2022 15 Jun 2022 , 09:38 AM Malay
18. MAKLUMAN MENERIMA PAKAI SURAT PEKELILING:PEKELILING PERBENDAHARAAN MALAYSIA PEROLEHAN KERJA PK 2.4:PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA (VARIATION OF PRICE-VOP) DI DALAM KONTRAK KERJA (PINDAAN 1 JAN 2022) 12 April 2022 , 11:05 AM Malay
19. STATUS PELAKSANAAN CUKAI JUALAN NEGERI (CJN) KE ATAS KOMODITI PERIKANAN YANG DIBAWA KELUAR DARI SABAH & PEMBAYARAN TUNGGAKAN CJN MEI-DISEMBER 2021 SERTA CJN TAHUN 2022 11 April 2022 , 07:30 AM Malay
20. NOTIS PENGUMUMAN PELANJUTAN TEMPOH PENANGGUHAN (GRACE PERIOD) CUKAI JUALAN NEGERI (CJN) KE ATAS BESI BURUK BUANGAN DIBAWA KELUAR DARI SABAH 04 April 2022 , 03:05 PM Malay

Pages