Saiz Teks

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Fungsi: Bahagian Kewangan dan Ekonomi

 1. Rancangan Hasil Bekalan Negeri.
 2. Pemantauan kutipan hasil negeri dan memproseskan permohonan untuk membiarkan tunggakan hasil (abandonment of irrecoverable debts) dan pembayaran balik hasil (refund of revenue).
 3. Memproseskan permohonan perlantikan juruperunding.
 4. Mengendali  dan memproses  Surat Kebenaran Perniagaan Tukar Barangan.
 5. Urusan Pemberian Persekutuan yang dimasukkan sebagai hasil bekalan.
 6. Pentadbiran Cukai Jualan Negeri.
 7. Mengumpul data kewangan dan ekonomi serta menjalankan kajian dan penyelidikan.
 8. Urus Setia bagi:-
 • Jawatankuasa Perlantikan Juruperunding Negeri
 • Jawatankuasa Pegawai Pegawai Cukai Jualan Negeri
 • Jawatankuasa Kerja Cukai Jualan Negeri
 • Pasukan Petugas Tunggakan Hasil Negeri