KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH
CADANGAN DAN PEMERIKSAAN ANGGARAN PERBEKALAN NEGERI

 • 2020-03-05
 • CADANGAN DAN PEMERIKSAAN ANGGARAN PERBEKALAN NEGERI SABAH, 2021

  Lihat Disini
  ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGERI

 • 2020-03-05
 • PEKELILING ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGERI SABAH BAGI TAHUN 2021

  Lihat Disini
  PEMBATALAN SURAT PEKELILING KEM.KEWANGAN

 • 2020-04-27
 • PEMBATALAN SURAT PEKELILING KEM.KEWANGAN SABAH BIL.7/2007

  Lihat Disini
  TEMPOH PENYERAHAN PENYATA KEWANGAN

 • 2020-05-25
 • PKKN PELANJUTAN TEMPOH PENYERAHAN PENYATA KEWANGAN BERAKHIR 31 DIS 2019 BADAN BERKANUN NEGERI DAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI KEPADA KETUA AUDIT NEGARA BAGI TAHUN 2020

  Lihat Disini
  CADANGAN ANGGARAN PERBEKALAN DAN HASIL NEGERI

 • 2020-06-09
 • PEMATUHAN KE ATAS TARIKH PENGHANTARAN CADANGAN ANGGARAN PERBEKALAN DAN HASIL NEGERI SABAH, 2021

  Lihat Disini
  PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN

 • 2020-08-12
 • PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.2/2020 PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI SABAH

  Lihat Disini
  PUSAT PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN DAN JURUPERUNDING

 • 2020-09-25
 • SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH BIL.3/2020 PENGURUSAN PUSAT PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN DAN JURUPERUNDING NEGERI SABAH (PUKONSA)

  Lihat Disini
  PERMOHONAN PINDAHAN (VIREMEN)

 • 2020-10-26
 • PKKN BIL.4/2020 PEMAKLUMAN MENGENAI TARIKH PENUTUPAN PERMOHONAN PINDAHAN (VIREMEN) TAHUN 2020

  Lihat Disini