KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH
PEKELILING ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGERI SABAH BAGI TAHUN 2025

  • 2024-02-28
  • GARIS PANDUAN KEPADA SEMUA SETIAUSAHA TETAP KEMENTERIAN, KETUA-KETUA JABATAN DAN BADAN BERKANUN NEGERI MENGENAI PENYEDIAAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN NEGERI SABAH BAGI TAHUN 2025

    Lihat Disini
    PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI BIL.1/2024 CADANGAN DAN PEMERIKSAAN ANGGARAN PERBEKALAN NEGERI SABAH BAGI TAHUN 2025

  • 2024-02-29
  • GARIS PANDUAN KEPADA SEMUA SETIAUSAHA TETAP KEMENTERIAN, KETUA-KETUA JABATAN DAN BADAN BERKANUN NEGERI MENGENAI PENYEDIAAN CADANGAN DAN PEMERIKSAAN ANGGARAN PERBEKALAN NEGERI SABAH BAGI TAHUN 2025

    Lihat Disini