KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH
SIJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA, BEKALAN & PERKHIDMATAN YANG HILANG & DIBATALKAN & DIGANTIKAN

 • 2018-06-13
 • SENARAI SIJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA, BEKALAN & PERKHIDMATAN YANG HILANG & DIBATALKAN & DIGANTIKAN DENGAN SIJIL YANG BARU - BIL.02/2016

  Lihat Disini
  LAPORAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN (JPKA)

 • 2019-02-01
 • LAPORAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN (JPKA) SERTA LAPORAN PERBELANJAAN BULANAN

  Lihat Disini
  CADANGAN DAN PEMERIKSAAN ANGGARAN PERBEKALAN

 • 2019-03-07
 • PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.1/2019 CADANGAN DAN PEMERIKSAAN ANGGARAN PERBEKALAN NEGERI SABAH, 2020 - 2021

  Lihat Disini
  PEKELILING ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGERI

 • 2019-03-07
 • PEKELILING ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGERI SABAH 2020

  Lihat Disini
  GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN BAYUCLOUD

 • 2019-04-01
 • SURAT PEKELILING KKN BIL:2/2019 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN BAYUCLOUD KERAJAAN NEGERI SABAH

  Lihat Disini
  PEMBATALAN SURAT PEKELILING

 • 2019-05-22
 • SURAT PEKELILING KEM.KEWANGAN BIL.3 2019 PEMBATALAN SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BERKENAAN KAWALAN EMOLUMEN

  Lihat Disini
  TATACARA PENGURUSAN PEREKODAN ASET ALIH KERAJAAN

 • 2019-08-05
 • TATACARA PENGURUSAN PEREKODAN ASET ALIH KERAJAAN NEGERI SABAH

  Lihat Disini
  SIJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN YANG HILANG DAN DIBATALKAN DAN DIGANTIKAN

 • 2019-09-10
 • SENARAI SIJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN YANG HILANG DAN DIBATALKAN DAN DIGANTIKAN DENGAN SIJIL YANG BARU BIL.1/2019

  Lihat Disini
  SIJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN YANG HILANG DAN DIBATALKAN DAN DIGANTIKAN

 • 2019-10-30
 • SIJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN YANG HILANG DAN DIBATALKAN DAN DIGANTIKAN DENGAN SIJIL YANG BARU BIL.02/2019

  Lihat Disini
  SIJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN YANG HILANG DAN DIBATALKAN DAN DIGANTIKAN

 • 2019-11-27
 • SENARAI SIJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN YANG HILANG DAN DIBATALKAN DAN DIGANTIKAN DENGAN SIJIL YANG BARU BIL.02/2019

  Lihat Disini
  PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN

 • 2019-12-17
 • PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI SABAH

  Lihat Disini