KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH
HAD NILAI DAN SYARAT-SYARAT LANTIKAN/PEMBELIAN TERUS BAGI KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

 • 2010-01-04
 • SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM NEGERI (SPK) BIL.3 TAHUN 2010

  Lihat Disini
  KENDERAAN GUNASAMA KERAJAAN

 • 2010-01-04
 • SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI BIL. 1 TAHUN 2010

  Lihat Disini
  MENGENAI PELAKSAAN KOD TADBIR URUS KORPORAT UNTUK BADAN BERKANUN NEGERI SABAH (CODE OF CORPORATE FOR SABAH STATE STATUTORY BODIES)

 • 2010-01-26
 • PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.4 TAHUN 2010

  Lihat Disini
  KUASA MENANDATANGI SURAT - SURAT KELULUSAN YANG DI KELUARKAN OELH KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH

 • 2010-02-01
 • SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.5 TAHUN 2010

  Lihat Disini
  PINDAAN HAD KELYAKAN SKIM PINJAMAN KENDERAAN UNTUK PEGAWAI-PEGAWAI DALAM PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH TERMASUK BADAN BERKANUN NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN

 • 2010-02-15
 • SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL. 2 TAHUN 2010

  Lihat Disini
  PEMERIKSAAN ANGGARAN PERBEKALAN NEGERI SABAH 2011

 • 2010-03-24
 • PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL. 6 TAHUN 2010

  Lihat Disini
  PEMBAYARAN DI BAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN 58(a)

 • 2010-07-01
 • PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN SABAH BIL.11 TAHUN 2010

  Lihat Disini
  PINDAAN PARA 3.4 SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL. 1 TAHUN 1998 GARIS PANDUAN MENGENAI PENUBUHAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN & AKAUN DI KEMENTERIAN, JABATAN DAN BADAN-BADAN BERKANUN NEGERI

 • 2010-07-09
 • PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.12 TAHUN 2010

  Lihat Disini
  SISTEM BAYARAN PUKAL BIL TELEFON MALAYSIA

 • 2010-09-06
 • PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL. 13 TAHUN 2010

  Lihat Disini
  TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN

 • 2010-10-26
 • PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN Bil. 10 TAHUN 2010

  Lihat Disini
  TATACARA PENGURUSAN LAPORAN KEHILANGAN WANG DAN HARTA BENDA KERAJAAN NEGERI SABAH

 • 2010-10-26
 • PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL. 8 TAHUN 2010

  Lihat Disini
  TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

 • 2012-10-26
 • PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL. 9 TAHUN 2010

  Lihat Disini