KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH
LAPORAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN & AKAUN (JPKA

 • 2022-01-25
 • LAPORAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN & AKAUN (JPKA) SERTA LAPORAN PERBELANJAAN BULANAN BAGI TAHUN 2022

  Lihat Disini
  MENAMBAH BAIK PENGURUSAN PUNGUTAN HASIL

 • 2022-02-25
 • SPKKN BIL.1/2022 MENAMBAH BAIK PENGURUSAN PUNGUTAN HASIL KERAJAAN NEGERI

  Lihat Disini
  CADANGAN DAN PEMERIKSAAN ANGGARAN PERBEKALAN

 • 2022-02-28
 • PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.2/2022 CADANGAN DAN PEMERIKSAAN ANGGARAN PERBEKALAN NEGERI SABAH, 2023

  Lihat Disini
  ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGERI SABAH

 • 2022-02-28
 • PEKELILING ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGERI SABAH BAGI TAHUN 2023

  Lihat Disini
  PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA (VARIATION OF PRICE-VOP) DIDALAM KONTRAK KERJA

 • 2022-04-08
 • MAKLUMAN MENERIMA PAKAI SURAT PEKELILING:PEKELILING PERBENDAHARAAN MALAYSIA PEROLEHAN KERJA PK 2.4:PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA (VARIATION OF PRICE-VOP) DIDALAM KONTRAK KERJA (PINDAAN 1 JAN 2022

  Lihat Disini
  PELAKSANAAN PENGUNAAN SISTEM ASET ALIH (S2A)

 • 2022-06-30
 • SPKKN BIL.5/2022 PELAKSANAAN PENGUNAAN SISTEM ASET ALIH (S2A)

  Lihat Disini
  PENGUNAAN KAMUS KOD ASET KERAJAAN NEGERI

 • 2022-06-30
 • SPKKN BIL.4/2022 PENGUNAAN KAMUS KOD ASET KERAJAAN NEGERI SABAH SEBAGAI RUJUKAN SEMASA PENDAFTARAN & PENGEMASKINIAN MAKLUMAT ASET

  Lihat Disini
  TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH

 • 2022-06-30
 • SPKKN BIL.3/2022 TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN NEGERI

  Lihat Disini
  GARIS PANDUAN TERIMAAN HASIL NEGERI SECARA ELEKTRONIK

 • 2022-12-01
 • SPKKN BIL.6/2022 GARIS PANDUAN TERIMAAN HASIL NEGERI SECARA ELEKTRONIK MELALUI KAEDAH TANPA TUNAI (CASHLESS)

  Lihat Disini
  SYARAT PERUBAHAN HARGA ( VARIATION OF PRICE -VOP) DAN INISIATIF TAMBAHAN KERAJAAN PASCA PANDEMIK

 • 2022-12-22
 • PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA ( VARIATION OF PRICE -VOP) DAN INISIATIF TAMBAHAN KERAJAAN PASCA PANDEMIK DALAM KONTRAK KERJA KERAJAAN (PINDAAN 15 JULAI 2022)

  Lihat Disini