KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH
MENGENAI PELAKSAAN E-SISPHANS

 • 2017-02-25
 • PEKELILING 3/2017

  Lihat Disini
  MEMBELI DAN MEMUNGUT BATER-BATERI LAMA YANG TIDAK BOLEH DIGUNAKAN LAGI BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DARIPADA SEMUA KEMENTERIAN, JABATAN DAN BADAN BERKANUN NEGERI SABAH

 • 2017-08-04
 • Membeli dan Memungut Bateri-Bateri Lama Yang Tidak Boleh Digunakan Lagi Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Daripada Semua Kementerian, Jabatan Dan Badan Berkanun Negeri Sabah

  Lihat Disini
  MEMBELI DAN MEMUNGUT TAYAR-TAYAR LAMA YANG TIDAK BOLEH DIGUNAKAN LAGI BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DARIPADA SEMUA KEMENTERIAN, JABATAN DAN BADAN BERKANUN NEGERI SABAH

 • 2017-08-04
 • Membeli Dan Memungut Tayar-Tayar Lama Yang Tidak Boleh Digunakan Lagi Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Daripada Semua Kementerian, Jabatan Dan Badan Berkanun Negeri Sabah

  Lihat Disini
  PERATURAN DAN PENTAKRIFAN PECAH KECIL BAGI PEROLEHAN KERAJAAN NEGERI SABAH

 • 2017-10-19
 • PEKELILING 7/2017

  Lihat Disini
  PERUBAHAN HAD NILAI DAN TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN SECARA SEBUTHARGA

 • 2017-10-19
 • TAMBAHAN KEDUA KEPADA SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI BIL: 18 TAHUN 2009

  Lihat Disini
  GARIS PANDUAN PERATURAN DAN HAD HARGA MAKSIMA PERABOT DAN KELENGKAPAN PEJABAT PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH

 • 2017-10-29
 • PEKELILING 6/2017

  Lihat Disini