KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH
PENUBUHAN & LAPORAN JAWATANKUASA PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN

 • 2021-01-20
 • SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.1/2021 PENUBUHAN & LAPORAN JAWATANKUASA PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN PERINGKAT KEMENTERIAN /JABATAN /PEJABAT DAERAH

  Lihat Disini
  PENETAPAN PERATURAN PENGURUSAN PENTADBIRAN

 • 2021-05-07
 • PENETAPAN PERATURAN PENGURUSAN PENTADBIRAN UNTUK SEMUA BADAN BERKANUN (BBN) DAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI (GLC)

  Lihat Disini
  CADANGAN DAN PEMERIKSAAN ANGGARAN PERBEKALAN

 • 2021-06-22
 • PKKNS BIL.2/2021 CADANGAN DAN PEMERIKSAAN ANGGARAN PERBEKALAN NEGERI SABAH, 2022

  Lihat Disini
  PELAKSANAAN PEROLEHAN KERAJAAN

 • 2021-07-28
 • SPKKN BIL. 4 TAHUN 2021 PELAKSANAAN PEROLEHAN KERAJAAN BERIKUTAN PELAKSANAAN PELAN PEMULIHAN NEGARA (PPN) FASA 2

  Lihat Disini
  PELAKSANAAN URUSAN PEROLEHAN

 • 2021-10-05
 • MAKLUMAN PEMBATALAN SURAT PEKELILING: PELAKSANAAN URUSAN PEROLEHAN OLEH AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH

  Lihat Disini
  LAPORAN PERBELANJAAN BULANAN

 • 2021-10-15
 • PERINGATAN MENGENAI PENGHANTARAN LAPORAN PERBELANJAAN BULANAN SERTA LAPORAN JAWATANKUASA KEWANGAN DAN AKAUN (JPKA)

  Lihat Disini
  PELAKSANAAN PENGGUNAAN KAD INDEN

 • 2021-10-22
 • SPKKN BIL.5/2021 PELAKSANAAN PENGGUNAAN KAD INDEN UNTUK SEMUA KENDERAAN RINGAN KERAJAAN NEGERI

  Lihat Disini
  PINDAHAN PERUNTUKAN (VIREMEN)

 • 2021-10-27
 • PKKNS BIL.6/2021 TARIKH AKHIR PENERIMAAN DOKUMEN PINDAHAN PERUNTUKAN (VIREMEN) - PENUTUPAN AKAUN KERAJAAN NEGERI TAHUN 2021

  Lihat Disini
  ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGERI SABAH

 • 2022-02-26
 • PEKELILING ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGERI SABAH BAGI TAHUN 2022

  Lihat Disini