Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Kandungan Laman Terkini

No. Tajuk Tarikh dan masa kemaskini Language
21. Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap (Operasi) 27 Julai 2022 , 10:07 AM Malay
22. Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap (Pengurusan) 27 Julai 2022 , 10:01 AM Malay
23. Bahagian Belanjawan 27 Julai 2022 , 09:59 AM Malay
24. SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.5/2022 PELAKSANAAN PENGGUNAAN SISTEM ASET ALIH (S2A) 04 Julai 2022 , 08:13 AM Malay
25. SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.3/2022 TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN NEGERI 04 Julai 2022 , 08:12 AM Malay
26. SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.4/2022 PENGUNAAN KAMUS KOD ASET KERAJAAN NEGERI SABAHSEBAGAI RUJUKAN SENASA PENDAFTARAN DAN PENGEMASKINIAN MAKLUMAT ASET 04 Julai 2022 , 08:11 AM Malay
27. Borang: Bahagian Kewangan dan Ekonomi 29 Jun 2022 , 06:14 AM
28. Bilik Sulit 22 Jun 2022 , 09:08 AM Malay
29. Pejabat Menteri Kewangan 22 Jun 2022 , 09:08 AM Malay
30. Unit Anggaran dan Kawalan 21 Jun 2022 , 09:18 AM Malay
31. Pejabat Am 21 Jun 2022 , 09:04 AM Malay
32. Carta Organisasi 15 Jun 2022 , 11:47 AM Malay
33. Poster-poster Minggu Integriti Kementerian Kewangan 2022 15 Jun 2022 , 09:39 AM Malay
34. Aktiviti Minggu Integriti Kementerian Kewangan tahun 2022 15 Jun 2022 , 09:38 AM Malay
35. MAKLUMAN MENERIMA PAKAI SURAT PEKELILING:PEKELILING PERBENDAHARAAN MALAYSIA PEROLEHAN KERJA PK 2.4:PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA (VARIATION OF PRICE-VOP) DI DALAM KONTRAK KERJA (PINDAAN 1 JAN 2022) 12 April 2022 , 11:05 AM Malay
36. NOTIS PENGUMUMAN PELANJUTAN TEMPOH PENANGGUHAN (GRACE PERIOD) CUKAI JUALAN NEGERI (CJN) KE ATAS BESI BURUK BUANGAN DIBAWA KELUAR DARI SABAH 04 April 2022 , 03:05 PM Malay
37. PERINGATAN MESRA PEMBAYARAN PENUH CUKAI JUALAN NEGERI (CJN) KE ATAS KOMODITI PERIKANAN YANG DIBAWA KELUAR DARI SABAH BERMULA BULAN MEI 2021 SEHINGGA DISEMBER 2021 23 Mac 2022 , 03:48 PM Malay
38. Unit Pengauditan Khas dan Penyelarasan 23 Mac 2022 , 02:55 PM Malay
39. Unit Latihan & Pengurusan Kualiti 23 Mac 2022 , 02:54 PM Malay
40. Unit Pelaburan 23 Mac 2022 , 02:54 PM Malay

Pages